ویدیوی هشدار دهنده از بانک بارکلیز انگلیس

عصربانک: این ویدیو به عنوان یکی از بهترین آگهی های بانکی سال 2017 انتخاب شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.