فیلم/ تبلیغ متفاوت لویدز بانک بریتانیا

عصربانک: تبلیغ بانک 250 ساله لویدز بانک بریتانیا، به عنوان یکی از بهترین تبلیغات بانکی سال 2017 انتخاب شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.