افتتاح شرکت نیروگاه کرمانیان با تسهیلات بانک صنعت و معدن

با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیان در استان کرمان به بهره برداری می رسد.

عصر بانک؛نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیان که با توان متخصصین داخلی(شرکت مپنا) با رکورد 30 ماه دوره اجرا در دوره تحریم به مراحل نهایی رسیده ٢٠٠ میلیون یورو تسهیلات از بانک صنعت و معدن دریافت کرده و در سال اول بهره برداری ٤٨٤ مگاوات انرژی الکتریکی تولید خواهد کرد.

 

تست نهایی شامل Hot Cleaning و Bypass Operation دو واحد گازی و یک واحد بخار این نیروگاه در تاریخ 30 شهریور ماه امسال با حضور کارشناسان نظارت بانک با موفقیت به انجام رسیده است.

نیروگاه کرمانیان در کیلومتر ١٠ جاده سیرجان به کرمان ایجاد شده و برای ١٢٢ نفر در این منطقه کمتر توسعه کشورمان اشتغال مستقیم ایجاد می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.