پنج کاری که شما را در محیط کار مطرود می کند

موفقیت در محل کار پنج کاری که شما را در محیط کار مطرود می کند

عصر بانک؛ارتباط خوب با همکاران در محیط کار باعث تلطیف فضا و پیشرفت می شود و این هدف جز با کسب احترام و دوستی همکاران میسر نیست از این رو بهتر است از کارهایی که باعث از دست دادن این احترام می شود اجتناب کرد.

 

برخی از این اقدامات عبارتند از:

 

مشارکت افراطی

 

گفت و گو درباره مسائل خصوصی زندگی باعث می شود دیگران احساس کنند مورد اعتماد قرار گرفته اند اما ورود به جزئیات باعث می شود دیگران تصور کنند فرد، خودشیفته و دنبال جلب توجه هستید. بدتر از آن گفت وگو درباره خاطراتی است که نشانگر عدم پختگی شماست که آسان ترین راه، طرح ماجرا بدون جزئیات است.

 

شکایت

 

ابراز عدم رضایت در محیط اداری امری خوب است اما برخی اشخاص تقریبا از همه چیز گله مند هستند. این فضای منفی در صورت تکرار باعث می شود دیگران از شما فرار کنند.

 

دروغ یا سرقت

 

دروغ مصلحتی از نظر بعضی ها پذیرفته است اما برخی هنگام گفت و گو درباره بیوگرافی خود به دروغ رو می آورند و در آن زیاده روی می کنند. این رفتار به طور کلی پذیرفته نیست همان طور که برداشتن وسایلی مانند ملزومات اداری که متعلق به شخص نیست امری ناپسند است.

 

پوشیدن لباس غیررسمی

 

در بعضی شرکت ها پوشیدن لباس رسمی الزامی نیست اما بعضی افراد از این موضوع سوء استفاده می کنند و لباس های راحتی و ورزشی به تن می کنند که به هیچ وجه مناسب فضای کار نیست.

 

سرزنش کردن دیگران

 

مردم در صورتی به شما احترام می گذارند که مسئولیت اعمال و تجربیات خود را به عهده بگیرید. سرزنش کردن سایر همکاران در محیط کار باعث می شود شما ضعیف و مسئولیت ناپذیر به نظر برسید. فرصت های مدیریتی و رهبری برای کسانی مهیا می شود که از حس عالی مسئولیت پذیری برخوردارند و دیگران را به سمت موفقیت تشویق می کنند.

 

/العالم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.