الزام گروههای فراخوان‌ شده به استفاده از صندوق مکانیزه فروش

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: فراخوان‌ گروه‌های مشمول مالیات ارزش افزوده در سال‌های گذشته برای نصب صندوق مکانیزه فروش ملزم به استفاده از صندوق بوده و باید برای دریافت شناسه اقدام کنند.

عصر بانک؛به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مؤدیان مالیاتی فراخوان شده مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش برای سال‌های 92، 93 و 94 ملزم به استفاده از سامانه هستند.

 

برابر ماده 17 آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاصی که مطابق ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و براساس اولویت‌های تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش در سال‌های 92، 93 و 94 فراخوان شده‌اند، همچنان ملزم به استفاده از سامانه یاد شده هستند.

 

همچنین اشخاص مذکور مکلفند تا پایان دی‌ماه سال 96 مطابق ماده 4 این آئین‌نامه نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام کنند و از ابتدای سال 97 مشمول مقررات این آئین‌نامه خواهند بود. 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.