دردسرهای عظیم برداشت پول از خودپرداز در ونزوئلا

کمبود وجه نقد در ونزوئلا و صف های طویل خودپرداز، مردم را تا پای جنون می کشاند.

گروه تحقیق و ترجمه عصر بانک؛ در ادامه روایت واقعی از حال و روز مشتریان بانکی این روزهای کشور ونزوئلا  را میخوانید.کشوری که ارزش پول اش به حدی کاهش پیدا کرده که برای خرید و فروش، مردم پول را وزن میکنند و برای برداشت پول از عابربانکها مشتریان باید چندین بار کارت بکشند و ساعتها منتظر بمانند.

 

مونتانو همانطور که زیر باران بیرون بانکی در کاراکاس ایستاده بود، حساب و کتاب می کرد. او می خواست خواروبار بخرد. قیمت یک بسته برنج حدود 3500 بولیوار بود که بیش از نیم برابر حد برداشت روزانه از خودپرداز بود و امکان داشت تا زمانیکه او به خودپرداز می رسد پول تمام شده باشد. شاید می توانست قبل از تاریک شدن هوا کمی پول بیشتر از حساب بردارد.

 

مونتانو یک آرایشگر 36 ساله است. او در حالی که زیر چتر سرش را می خاراند ،می خواهد  ببیند مردمی که جلوی او در صف شعبه ایستاده اند، حرکت می کنند یاخیر، اما صف حرکتی نمی کند. او می گوید: برای برداشت 6 هزار بولیوار باید به 6 خودپرداز مختلف می رفتم.

صف ها پدیده تازه ای در ونزوئلا نیستند. در اینجا اقتصاد ویران شده، تورم سربه فلک کشیده ، فقط در ماه  گذشته ارزش بولیوار در مقابل دلار آمریکا در بازار سیاه  67 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب 6 هزار بولیور فقط 1.30 دلار ارزش دارد. اکنون صف های طولانی خودپرداز هم به تحقیرهای روزانه مردم در کشوری اضافه شده که درآن به جز جرم و جنایت، کمبود همه چیز بیداد می کند.  همزمان بانک ها نیز سقف برداشت شهروندان از خودپرداز را کاسته و آن را به مقدار ناچیزی رسانده اند.

شهروندان باهوش تر تاکتیک های مختلفی رابه کار می گیرند از جمله اینکه از کارت های نقدی مختلف برداشت می کنند. اگر به طریقی بتوان با داد و بیداد کار را ازپیش برد چه بهتر!! می توان به خودپرداز های شهر رفت و وحشت صف های طویل را تحمل کرد. بانک ها این سیستم را ایجاد کرده اند تا مردم  مجبور شوند در هفت تراکنش پول موردنیازشان را برداشت کنند، شاید به این ترتیب خسته شوند و فکر برداشت را از سر به در کنند، همه می توانند آنچه را که اتفاق می افتد جلوی خودپردازها ببینند.

هنگام تلاش هفتم برای برداشت، مشتری نفس راحتی می کشد چون یک گام به هدفش نزدیکتر شده است و شاید بتواند خریدی کند!

 

اگر مشتری دومین کارت رابه کار ببرد، باید تمام این فرایند را دوباره تکرار کند.  زیر لب صدای غرولند ها شنیده می شود. همه دعا می کنند که مشتری جلوی خودپرداز نخواهد با سومین کارت از حسابش برداشت کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.