انضباط مالی در بانک رفاه حاکم است

مدیرعامل بانک رفاه گفت : بانک مرکزی به دنبال انضباط مالی در نظام بانکی است و خوشحالیم بانک رفاه در این چارچوب عمل می کند .

عصر بانک؛ به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، دکتر محمد علی سهمانی با اعلام این مطلب گفت : دولت در روزهای آتی برنامه های متنوعی در حوزه اقتصاد از جمله تک نرخی کردن ارز و مدیریت بیشتر بحران رکود و تورم در دستور کار دارد و لازم است  ما نیز در بانک رفاه مطابق با سیاست های دولت عمل کنیم.

 

وی افزود : در نتیجه مدیریت خوب دولت یازدهم شاهد دستاوردهای خوبی در بخش اقتصادی کشور و تحرک مطلوب در آن و همچنین کنترل تورم و تلاش برای خروج از رکود بوده ایم. امروزه رشد نقدینگی به خوبی مدیریت شده و در شهریور سالجاری به 10درصد رسیده است. رشد اقتصادی هم که یکی از مهم ترین اهداف دولت است، اکنون نزدیک به 5 درصد است و این حاکی از تحقق این هدف بزرگ است.

دکتر سهمانی با اشاره به اینکه تراز بازرگانی دولت مثبت و صادرات کشور به ویژه صادرات غیرنفتی افزایش چشمگیری داشته است اظهار داشت :نتایج اقدامات انجام شده در میان مدت و بلندمدت تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور خواهد داشت.

مدیر عامل بانک رفاه افزود : نظام بانکی و بانک رفاه باید طبق قوانین و مقررات و سیاست گذاری ها در راستای انضباط مالی حرکت کنند. بسیار خرسندیم که منطبق با این سیاست ها حرکت کرده ایم و از نظر بانک مرکزی، جزو بانک های منضبط به شمار می رویم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.