جدول / 13 بانک چقدر کارت برداشت و اعتباری صادر کردند؟

بر اساس آمار اداره نظام پرداخت بانک مرکزی کارت های برداشت صادر شده در شهریورماه سال جاری در 12 بانک و یک موسسه اعتباری برابر با 227 میلیون و872 هزار و 533 فقره است همچنین این بانک ها در دوره زمانی مذکور یک میلیون و 49 هزار و 410 فقره کارت اعتباری صادر کرده اند.

عصر بانک؛در گزارش ایبِنا؛ تعداد کل کارت‌های صادره شبکه بانکی کشور به تفکیک بانک‌ها که در شهریورماه 1395 از سوی اداره نظام پرداخت بانک مرکزی منتشرشده از 31 بانک و موسسه اعتباری تنها 12 بانک و یک موسسه اعتباری اطلاعات به‌روز در این آمار ارائه داده‌اند که نتایج این بررسی به شرح زیر است.

کارت برداشت

در آمار اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمع کل کارت های برداشت صادر شده در شهریورماه سال جاری برابر با 227 میلیون و872 هزار و 533 فقره است که با وجود این که آمار 18 بانک در این اطلاعات به روز نیست و برخی بانک ها و موسسات اعتباری نیز تاکنون آماری در این بخش ارائه نکرده اند، میزان کارت های صادر شده در این بخش  باید بسیار بیشتر از چیزی باشد که در این گزارش به آن اشاره شده است اما بر اساس این داده ها  بانک صادرات با صدور 42 میلیون و216 هزار و 324 ، بانک ملت با صدور 35 میلیون و 29 هزار 717 و بانک ملی نیز با صدور 30 میلیون و 818 هزار و815 فقره کارت برداشت به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار دارند و بانک خاورمیانه نیز با صدور 25 هزار و469 فقره کارت برداشت در رتبه آخر قرار دارد.

همچنین بانک سپه با صدور 23 میلیون و 119 هزار 664 ، بانک اقتصاد نوین با صدور 7 میلیون و 284 هزار و 565، بانک پاسارگاد با صدور3 میلیون و 466هزار و17، بانک سینا 3 میلیون 440 هزار و 519، بانک توسعه تعاون نیز با صدور 2 میلیون و362 هزار 361 ،بانک سامان یک‌میلیون و408 هزار871 ، بانک گردشگری با صدور294 هزار و 716 ، بانک کارآفرین نیز با صدور216 هزار و800 ، موسسه اعتباری توسعه با صدور 94 هزار و818 فقره کارت و بانک خاورمیانه نیز با صدور 25 هزار469 فقره کارت برداشت به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

کارت برداشت

ردیف

نام بانک

پایان شهریورماه سال 95

پایان مرداد ماه سال 95

1

بانک صادرات

42,858,969

42,216,324

2

بانک ملت

35,029,717

34,888,244

3

بانک ملی

30,818,815

30,063,801

4

بانک سپه

23,119,664

22,885,482

5

بانک اقتصاد نوین

7,284,565

7,211,099

6

بانک پاسارگاد

3,466,017

3,440,046

7

بانک سینا

3,440,519

3,383,349

8

بانک توسعه تعاون

2,362,361

2,242,120

9

بانک سامان

1,408,871

1,423,373

10

بانک گردشگری

294,716

281,244

11

بانک کارآفرین

216,800

215,752

12

موسسه اعتباری توسعه

94,818

94,700

13

بانک خاورمیانه

25,469

24,903

کارت اعتباری

در این بخش  نیز  در کل یک میلیون و 49 هزار و 410 فقره کارت اعتباری که در شهریور ماه سال 95 صادر شده که باز هم به دلایلی که پیشتر گفته شد آمار واقعی باید بیشتر از این رقم باشد  بانک صادرات با صدور 370 هزار و 353 فقره، بانک ملی  با صدور 127 هزار و 317 فقره و بانک ملت با صدور 127 هزار و 261 فقره کارت اعتباری به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار دارند.

نکته قابل‌توجه در خصوص بانک ملت این است که صدور کارت‌های اعتباری  در این بانک تا پایان شهریورماه نسبت به ماه گذشته از رشد 4,7 درصدی برخوردار بوده و از صدور  26 هزار و 979 فقره کارت اعتباری در پایان مردادماه  سال جاری در پایان شهریورماه  127 هزار و 261 فقره کارت صادر کرده است.

بانک اقتصاد نوین با صدور48 هزار و 114کارت در مقام چهارم، بانک پاسارگاد با 10 هزار و460 فقره کارت در مقام پنجم، بانک توسعه تعاون با هشت هزار و 366 فقره کارت در مقام ششم، بانک سینا با سه هزار و 86 فقره کارت در مقام هفتم، بانک سامان با 516 فقره کارت مقام هشتم و بانک سپه نیز با صدور 231 فقره کارت اعتباری در مقام آخر قرار دارد.

همچنین بانک خاورمیانه هیچ کارت اعتباری در شهریورماه سال 95 صادر نکرده و میزان صدور کارت‌های اعتباری در بانک‌های کارآفرین و گردشگری و موسسه توسعه در آمار اداره نظام پرداخت بانک مرکزی نیز مشخص نیست.

ردیف

نام بانک

پایان شهریورماه سال 95

پایان مردادماه سال 95

1

بانک صادرات

370,353

370,273

2

بانک ملی

127,317

127,317

3

بانک ملت

127,261

26,979

4

بانک اقتصاد نوین

48,114

47,492

5

بانک پاسارگاد

10,460

11,640

6

بانک توسعه تعاون

8,366

8,207

7

بانک سینا

3,086

3,050

8

بانک سامان

516

285

9

بانک سپه

231

231

10

بانک خاورمیانه

0

0

11

بانک کارآفرین

12

بانک گردشگری

موسسه توسعه

=

نکته قابل‌توجه در این آمارها رشد 4,7 برابری صدور کارت اعتباری در بانک ملت است که از 26 هزار و 979 فقره کارت در  مردادماه سال 95 در شهریورماه سال جاری با رشد 4.7برابری به 127 هزار و 317 فقره کارت اعتباری رسیده است.

همچنین در تمام بانک‌ها این روند افزایشی بوده به‌غیراز بانک پاسارگاد که صدور کارت اعتباری در این بانک با افت یک هزار 180 فقره‌ در پایان شهریورماه نسبت به ماه گذشته مواجه شده  و در بانک سپه نیز این مقدار ثابت مانده و افزایشی نداشته است.

کارت هدیه و خرید

در بخش کارت‌های هدیه و خرید در کل 121 میلیون و 156 هزار و 160 فقره کارت صادر شده که از این رقم  بانک ملت با صدور 20 میلیون و 962 هزار و 982 فقره کارت بر سکوی نخست، بانک صادرات با صدور 18 میلیون و 228 هزار و 494 فقره کارت هدیه و خرید بر سکوی دوم بانک و بانک ملی نیز با صدور 14 میلیون و 316 هزار و 691 فقره کارت بر سکوی سوم قرار دارد . همچنین بانک گردشگری نیز با صدور نه هزار و 174 فقره کارت هدیه و خرید در سکوی آخر قرار می‌گیرد.

ردیف

نام بانک

پایان شهریورماه سال 95

پایان مردادماه سال 95

1

بانک ملت

20,962,987

20,791,782

2

بانک صادرات

18,228,494

18,118,501

3

بانک ملی

14,316,691

14,174,628

4

بانک سپه

13,517,527

13,298,614

5

بانک اقتصاد نوین

5,820,761

5,764,625

6

بانک  سامان

5,399,707

5,312,604

7

بانک پاسارگاد

4,007,630

4,144,070

8

بانک سینا

2,472,097

2,451,718

9

بانک توسعه تعاون

1,293,090

1,220,505

10

بانک کارآفرین

863,487

841,713

11

موسسه اعتباری توسعه

257,417

256,792

12

بانک خاورمیانه

22,995

22,668

13

بانک گردشگری

9,174

6,160

کارت‌پول‌های الکترونیک

همچنین در بخش کارت‌پول‌های الکترونیک تنها دو بانک صادرات و ملت دارای رکود ثبت‌شده هستند که بانک ملت با صدور 601 هزار و 97 فقره کارت‌پول‌های الکترونیک در تهران و یک‌میلیون و 592 هزار و 314 فقره کارت در سایر شهرستان‌ها در کل دو  میلیون و 193 هزار و 413 فقره کارت در این بخش صادر کرده که نسبت به ماه گذشته روند افزایشی داشته است و بانک صادرات نیز با صدور 594 کارت‌پول الکترونیک در تهران و دو هزار و185 فقره کارت در شهرستان‌ها در کل دو هزار و778 فقره از این نوع کارت را در شهریور سال 95 صادر کرده که این آمار نسبت به ماه پیش ثابت بوده است.

همچنین در کل تعداد کارت های صادر شده در این بخش دو میلیون و 198 هزار و 871 فقره است که با توجه به این مسئله که در این داده ها آمار 18 بانک به روز نیست ممکن است آمار واقعی در این بخش نیز بیشتر از این رقم باشد.

ردیف

پایان شهریورماه سال 95

پایان شهریورماه سال 95

نام بانک

تهران

شهرستان‌ها

جمع کل

تهران

شهرستان‌ها

جمع کل

بانک ملت

601,097

1,592,314

2,193,413

600,737

1,591,502

2,192,239

بانک صادرات

593

2,185

2,778

593

2,185

2,778

برای مشاهده آمارهای اداره نظام پرداخت بانک مرکزی این جا را کلیک کنید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.