استاندارد امنیت داده های برنامه های پرداخت PCI PA –DSS

PCI DSS توسط همه نهادهای درگیر در پردازش کارت پرداخت از جمله پذیرندگان ،پردازنده ها،بانک های پذیرنده، صادرکنندگان و ارائه دهندگان خدمات و سایر نهادهای درگیر در ذخیره ،پردازش و یا انتقال اطلاعات دارنده کارت و یا داده های حساس احراز هویت کاربرد دارد.

عصر بانک؛PA-DSS مخفف  Payment Application –Data Security Standard و استاندارد امنیت داده های برنامه های کاربردی پرداخت بوده و در راستای حفظ امنیت داده ها در نرم افزارهای کاربردی لازم است که این برنامه ها عملیات ذخیره سازی و پردازش و انتقال دو گونه داده شامل داده های دارنده کارت  (مانند نام دارنده کارت و PAN) و داده های احراز هویت (ماند اطلاعات شیار2و CVV2)کارت پرداخت را با پشتیبانی از استاندارد PA-DSS انجام دهند.

استاندارد امنیت داده های برنامه های پرداخت PCI PA –DSS

رعایت این استاندارد ها در محدوده زیر تعریف می شود:

Ø     توابع و اجزای پرداخت (End-to-End)

Ø     ورودی و خروجی

Ø     شرایط خطا

Ø     رابطه کاربر و ارتباط با سایر سیستم ها ،فایل ها ،برنامه های پرداختی

Ø     جریان داده های دارنده کارت

Ø     مکانیزم های رمز نگاری

Ø     مکانیزم های احراز هویت

اطلاعات کاربردی از PCI DSS:

PCI DSS توسط همه نهادهای درگیر در پردازش کارت پرداخت از جمله پذیرندگان ،پردازنده ها،بانک های پذیرنده ،صادرکنندگان ،و ارائه دهندگان خدمات و سایر نهادهای درگیر در ذخیره ،پردازش، و یا انتقال اطلاعات دارنده کارت و / یا داده های حساس احراز هویت کاربرد دارد.

اطلاعات دارنده کارت احراز هویت به صورت زیر تعریف می شود:

اطلاعات حساب

اطلاعات دارنده کارت

اطلاعات حساس احراز هویت

Ø     Primary Account Number (PAN)

Ø     نام دانده کارت

Ø     تاریخ انقضاء

Ø     کد سرویس

Ø     اطلاعات کامل مسیر (اطلاعات نوار مغناطیسی یا معادل آن بر روی یک تراشه)

Ø     CID /CVV2/CNC2/CAV2

Ø     PIN/PIN Block

چگونگی ذخیره اطلاعات حساب

نوع اطلاعات

مجوز ذخیره

ذخیره اطلاعات به صورت ناخوانا طبق الزام

PA-DSS 3-2

اطلاعات حساب

اطلاعات دارنده کارت

Primary account number(PAN)

دارد

دارد

نام دارنده کارت

دارد

ندارد

Service Code

دارد

ندارد

تاریخ انقضاء

دارد

ندارد

اطلاعات حساس احراز هویت

اطلاعات کامل مسیر

ندارد

طبق الزام 1-1  PA DSSنمی تواند ذخیره شود

CAV2/CVC2/CVV2/CID

ندارد

طبق الزام 1-1 PA –DSS نمی تواند ذخیره شود.

PIN/PIN Block

ندارد

طبق الزام 1-1 PA DSS نمی تواند ذخیره شود.

الزامات استاندارد PA-DSS

این استاندارد 14 الزام برنامه های کاربردی پرداخت برای هرکسب و کاری ،اعم از فروشندگان نرم افزار ،شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت ،بانک ها و مشتریان در نظر گرفته است که این الزامات ،یک چارچوب کاری برای محیط امن برنامه کاربردی پرداخت را تعریف می کند.این الزامات ،عبارتند از:

الزامات PA – DSS

الزام 1:اطلاعات کامل،از جمله کد یا مقدار امنیتی کارت (CAV2,CID,CVC2,CVV2) و یا اطلاعات PIN Block نگهداری نشود.

الزام 2:از اطلاعات ذخیره شده دارنده کارت محافظت گردد.

الزام 3:ویژگی احراز هویت امن ارائه شود.

الزام 4:فعالیت های برنامه کاربردی پرداخت ثبت گردد.

الزام 5 :برنامه های کاربردی پرداخت امن ایجاد شود.

الزام 6:از انتقال بی سیم محافظت شود.

الزام 7:برنامه های کاربردی پرداخت جهت شناسایی آسیب پذیری ها تست و آپدیت شود.

الزام 8:پیاده سازی شبکه امن تسهیل شود.

الزام 9:اطلاعات دارنده کارت نباید هرگز در سرور متصل به اینترنت ذخیره شود.

الزام 10:دسترسی امن از راه دور به برنامه کاربردی پرداخت تسهیل شود.

الزام 11:ترافیک حساس بر روی شبکه های عمومی رمزگذاری گردد.

الزام 12:تمام دسترسی های مدیریتی غیر کنسول و رمزگذاری شود.

الزام 13:الزامات پیاده سازی PA-DSS برای مشتریان ،فروشندگان و یکپارچه سازان ارائه شود.

الزام 14:مسئولیت PA-DSS برای پرسنل اختصاص یافته،و برنامه های آموزشی برای پرسنل ،مشتریان ،نمایندگان فروش

و یکپارچه سازان ارائه گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.