رشد 16.3 درصدی تراکنش های خرید در خاورمیانه

مقایسه حجم خرید وسهم برند کارت های الکترونیکی در خاورمیانه و شمال آفریقا در 2014 و 2015 میلادی

گروه ترجمه عصر بانک؛حجم تراکنش کارت های اعتباری، نقدی و پیش پرداخته، ویزا، مسترکارت، آمریکن اکسپرس و داینرزکلاب در منطقه خاورمیانه و آفریقا در سال 2015 میلادی به 839.93  میلیارددلار بالغ می شود. حجم کل تراکنش ها که شامل تراکنش های خرید  و خدمات همراه با تراکنش های نقدی در خودپردازها وتراکنش هایOTC(over the counter) در شعبات می شود، 14.3 درصد نسبت به 2014 میلادی رشد کرده است.

 

حجم تراکنش های خرید کالا و خدمات فقط از برندهایی که کارت هایی  عادی دارند 15.2 درصد رشد کرده و به 306.98 میلیارد دلار می رسد. حجم  وجه نقد 532.95 میلیارد دلاری خاورمیانه و شمال آفریقا 63.45 درصد  حجم کل وجه نقد درسال 2015 را تشکیل می دهد که نسبت به 63.74 درصد در سال 2014 کاهش پیدا کرده کرده است.

 

حجم خرید با کارت ویزا نیز با 14.2 درصد رشد نسبت به 2014 میلادی اکنون به 21.82  میلیارد دلار رسیده است.  در همین راستا حجم خرید با مسترکارت نیز 17.58 میلیارد دلار  یا 17.1 درصد رشد کرده است. همچنین این شاخص برای داینرز کلاب نیز 0.62 میلیون دلار یا 20 درصد و برای آمریکن اکسپرس 0.58 درصد یا 8.1 درصد رشد کرده است.

 

از سوی دیگر سهم ویزا از بازار مربوط به خرید با کارت الکترونیکی با 52 واحد کاهش به 57.12 درصد رسیده حال آنکه  این شاخص برای مسترکارت 63 واحد افزایش یاقته و  به این ترتیب سهم مسترکارت از بازار جهانی خرید کارت الکترونیکی  به 39.14 درصد رسید. سهم آمریکن اکسپرس با 17 واحد کاهش به 2.543 درصد رسید. سهم داینرز کلاب نیز با 5 واحد افزایش به 1.21 درصد رسید.

 

همچنین دریافت وجه نقد شامل 67.89 درصد حجم تراکنش های ویزا است. این شاخص 57.41 درصد تراکنش های مستر کارت، 2.53 درصد  تراکنش های آمریکن اکسپرسو 2.08 درصد تراکنش های داینرزکلاب را تشکیل می دهد.

تراکنش های مربوط به خرید کالا و خدمات  در ویزا، مسترکارت، آمریکن اکسپرس و داینرزکلاب  در منطقه خاورمیانه  و شمال آفریقا  به 4.29 میلیارد دلاررسید که نسبت به گذشته حاکی از  16.3 درصد رشد است.

درهمین راستا در سال 2015 میلادی تعداد تراکنش های خرید ویزا و مسترکارت  به 4.21 میلیارد رسید، که معادل 98.03 درصد کل تراکنش تمام برندهای جهانی در این منطقه است و نسبت به 97.99 درصد  پیشین افزایش یافته است.

 

تعداد کارت های اعتباری، نقدی و پیش پرداخته با برنده های جهانی در منطقه خاورمیانه و آفریقا در پایان 2015 میلادی به 246.2 میلیون کارت رسید که نسبت به گذشته 12.7 درصد رشد کرده است. ویزا و مسترکارت 99.24 درصد کارت های صادر شده را تشکیل داده اند. براین اساس مسترکارت19.9 میلیون کارت صادر کرده و  سهم آن از بازار از 41.10 درصد به 44.57 درصد رسید. ویزا نیز 7.7 میلیون کارت صادر کرده و سهم بازار آن از 58.10 به 54.67 درصد رسید.

در پایان 2015 میلادی حجم کارت های صادر شده ویزا کارت در منطقه خاورمیانه و آفریقا 4.53 درصد تمام کارت های درحال گردش ویزا دنیا را تشکیل داد که نسبت به 2014 میلادی  4.43 درصد رشد کرده است.

به گزارش گروه ترجمه عصربانک ، از سوی دیگر در سال گذشته میلادی 2.53 درصد حجم تراکنش های خرید ویزا در سطح جهانی به خاورمیانه و شمال آفریقا تعلق داشت که نسبت به 2.45 درصد در 2014 میلادی  افزایش یافته است. همچنین این میزان 1.84 درصد  تعداد کل تراکنش های این شرکت را تشکیل می داد که نسبت به گذشته 1.81 درصد رشدکرده است.

همچنین سال گذشته میلادی تعداد کارت هایی که مسترکارت در  در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صادر کرده  حدود 6.97 درصد تمام کارت های در گردش این برند در سطح جهانی است  که نسبت به 6.33 درصد کارت صادر شده در2014 ، حاکی از رشد است. درهمین راستا 3.58 درصد از حجم خرید مسترکارت به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تعلق دارد که این رقم نیست به 3.42 درصد  آمارهای پیشین رشد کرده است. همچنین 3.16 درصد تراکنش های خرید مسترکارت در  خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است که نسبت به 3.06 درصد در گذشته حاکی از رشد است.
/ترجمه عصربانک از نلسون ریپورت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.