بخشش جرائم تاخیر تسهیلات در بانک رفاه به مناسبت اعیاد قربان و غدیر

به مناسبت اعیاد قربان و غدیر وجه التزام متعلقه تسهیلات بدهکارانی که نسبت به تسویه تسهیلات و اقساط غیر جاری خود به بانک اقدام کنند، مورد بخشش قرار می گیرد.

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، به منظور ترغیب و تشویق بدهکاران بخش های مختلف اقتصادی، وجه التزام متعلقه تسهیلات بدهکارانی که در فاصله زمانی 23/6/95 لغایت پایان وقت اداری 22/7/95 کلیه دیون غیر جاری خود را تسویه کنند، بر مبنای 6 درصد وجه التزام بخشوده خواهد شد.

 

بر اساس این گزارش، این بخشش فقط شامل وجه التزام محاسبه شده در مقطع تسویه تسهیلات خواهد بود و جرائم تاخیر اخذ شده قبل از این طرح، مشمول بخشش نخواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.