روند ده‌ساله هزینه و درآمد خانوارهای شهری به روایت یک نمودار

اقتصادنیوز نوشت:گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد روند هزینه و درآمد خانوارها طی 10 ساله گذشته صعودی بوده و غالبا هزینه خانوارها بیش از درآمد آنها بوده، اما اوج این اختلاف سال 91 است.

عصر بانک؛ بررسی آمار هزینه و درآمد خانوارها نشان می‌دهد که تقریبا همیشه هزینه خانوارها بیش از درآمد آنها بوده است. در برخی از سال‌ها این اختلاف کمتر و در برخی از سال‌ها این اختلاف بیشتر بوده است. 

در سال 85 و 86 هزینه و درآمد بیش از دیگر سال‌ها به هم نزدیک منطبق بوده. اما در سال‌هایی مانند 83، 84، 87، 88 و 89 این اختلاف کمی بیشتر شده است. سال 90 اوج اختلاف درآمد و هزینه خانوارها بوده است. به گونه‌ای که درآمد خانوار در سال 90 معادل یک میلیون و 100 هزار تومان و هزینه آنها یک میلیون و 600 هزار تومان بوده است. 

در سال 93 که آخرین سال مورد بررسی مرکز آمار است درآمد حدود 2 میلیون و 300 هرار تومان و هزینه‌ها دو میلیون و 400 هزار تومان عنوان شده است. 

روند 10 ساله هزینه و درآمد را می‌توانید در جدول زیر ببینید. 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.