روش استفاده از تلفن بانک ایران زمین

سامانه تلفن بانک ایران زمین برای افرادی که امکان مراجعه حضوری به شعب را ندارند و یا در نزدیکی آنها شعبه‌ وجود ندارد مناسب است.

سیستم تلفن بانک ایران زمین یک سامانه اطلاع رسانی و ارائه سرویس 24 ساعته است. این سرویس بانک ایران زمین برای افرادی که امکان مراجعه حضوری به شعب را ندارند و یا در نزدیکی آنان شعبه ای وجود ندارد، سرویس مناسبی است.

فرایند درخواست فعال‌سازی تلفن بانک ایران زمین

 • افتتاح حساب
 • مراجعه به یکی از نزدیکترین شعب بانک ایران زمین و درخواست سرویس برای شماره مشتری خود
 • دریافت رمز

نحوه استفاده از سرویس تلفن بانک

 • تماس با شماره تلفن (24760- 021)
 • ورود از طریق شماره کارت و رمز دوم
 • ورود از طریق شماره سپرده و رمز اول
 • ورود از طریق شماره مشتری و رمز اول

خدمات تلفن بانک برای اشخاص حقیقی

کارت و رمز دوم

 •  انسداد کارت
 •  دریافت موجودی
 •  صورتحساب (شنیدن 3 گردش آخر و دریافت دورنگار4 گردش آخر)
 •  مدیریت پرداخت (پرداخت قبض – خرید شارژ)

شماره سپرده و رمز اول

 •   مدیریت سپرده (صورتحساب (شنیدن 3 گردش آخر و دریافت دورنگار گردش های حساب)
 • مدیریت پرداخت (پرداخت قبض – خرید شارژ)
 • مدیریت تسهیلات
 • مدیریت چک (در صورت ورود با شماره سپرده جاری)
 • انتقال وجه
 • تغییر تنظیمات
 • خدمات عمومی (دریافت شماره شبا)
 • تغییر سپرده پیش فرض

شماره مشتری و رمز اول

 • مدیریت سپرده (صورتحساب (شنیدن 3 گردش آخر و دریافت دورنگار گردش های حساب))
 • مدیریت پرداخت (پرداخت قبض – خرید شارژ)
 • مدیریت تسهیلات
 • مدیریت چک (در صورت ورود با شماره سپرده جاری)
 • انتقال وجه
 • تغییر تنظیمات
 • خدمات عمومی (دریافت شماره شبا)
 • تغییر سپرده پیش فرض

خدمات تلفن بانک ایران زمین برای اشخاص حقوقی

 بانک ایران زمین با سامانه تلفن بانک خدمات زیر را به اشخاص حقوقی ارائه می‌کند:

 • مدیریت سپرده (صورتحساب (شنیدن 3 گردش آخر و دریافت دورنگار گردش های حساب)
 • مدیریت چک (در صورت ورود با شماره سپرده جاری)
 • تغییر تنظیمات
 • خدمات عمومی (دریافت شماره شبا)
 • تغییر سپرده پیش فرض
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.