تفاوت رمز اول (رمز ورود به سامانه های بانکداری الکترونیکی) و رمز دوم (رمز تأیید برداشت) بانک سپه

خیلی از مشتریان بانک تفاوت رمز ورود به سامانه های بانکداری الکترونیکی (رمز اول) و رمز تأیید برداشت (رمز دوم) را نمی دانند.

عصر بانک؛ در حال حاضر سامانه های بانکداری الکترونیکی بانک سپه شامل «بانکداری اینترنتی»، «تلفنبانک» و «همراه بانک» می باشد.

     رمز ورود به سامانه (رمز اول): برای ورود به سامانه های بانکداری الکترونیکی (بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک) و انجام عملیات غیر مالی همانند: رویت مانده و صورت حساب و…، برای دارنده حساب صادر می شود.

     رمز تأیید برداشت (رمز دوم): برای انجام تراکنشهای مالی که نیازمند برداشت از حساب می باشد مانند: انتقال وجه (به حسابهای متمرکز بانک سپه، به کارتهای عضو شتاب، به حسابهای سایر بانکها)، خرید اینترنتی از طریق درگاه های پرداخت، خرید شارژ تلفن همراه، پرداخت قبوض و…، مورد استفاده قرار می گیرد. رمز تأیید برداشت بر 3 نوع است:

     1- رمز تأیید برداشت ثابت: رمز ثابتی است که در انجام تراکنشهای مالی، برای تأیید عملیات برداشت وجه توسط صاحب حساب از طریق درگاه های غیرحضوری (اینترنت، تلفن ثابت و همراه) مورد استفاده قرار می گیرد. عدم اِفشای آن به لحاظ امنیتی حائز اهمیت است. شما می توانید در صورت تمایل، رمز ثابت خود را علاوه بر مراجعه به شعبه از طریق دستگاه های عابربانک سپه دریافت نمایید.

توجه: این رمز برای کلیه تراکنشهای مالی، ثابت بوده و در صورت تغییر آن در هر یک از درگاه های غیرحضوری، در سایر درگاه ها نیز تغییر می یابد.

     2- رمز تأیید برداشت متغیر (از طریق پیامک): رمز متغیری است که در هر عملیات برداشت از حساب، از طریق تلفن همراه به صورت پیامک برای مشتری ارسال می‌شود.

     3- رمز تأیید برداشت متغیر ترکیبی (از طریق دستگاه رمزساز): رمز متغیری است که از ترکیب رمز دستگاه رمز‌ساز (Token) و رمز مکمل به منظور انجام عملیات مالی تشکیل می‌شود.

توجه: مشتری می‌تواند به منظور انجام عملیات تراکنشی مالی خود در سامانه‌های مورد نظر، همزمان از چندین نوع تأیید برداشت (رمز دوم) به عنوان مثال رمز دوم ثابت، رمز دوم متغیر، رمز دوم متغیر ترکیبی (با استفاده از دستگاه رمزساز) استفاده نماید. بدیهی است استفاده از انواع روش‌های تأیید برداشت یاد شده حداکثر تا سقف ریالی تعیین شده توسط بانک در سامانه مورد نظر، مجاز خواهد بود. سطح امنیتی نوع تأیید برداشت (رمز دوم) از کمتر به بیشتر بدین ترتیب است: رمز دوم ثابت، رمز دوم متغیر (ارسال از طریق پیام تلفن همراه) و رمز دوم متغیر ترکیبی (با استفاده از دستگاه رمز‌ساز).

شرایط و ضوابط:

– داشتن یکی از انواع حسابهای متمرکز (عابربانک کوتاه مدت و قرض الحسنه و طلایی، جاری طلایی، بن کارت، سفرکارت ملی) نزد بانک سپه.

– در حال حاضر برای حسابهای غیرمتمرکز تنها امکان استفاده از خدمات غیرمالی با رمز ورود به سامانه (رمز اول) وجود دارد.

مدارک مورد نیاز:

الف- اشخاص حقیقی برای دریافت رمز ورود به سامانه و رمز تأیید برداشت، می توانید با مراجعه به هر یک از شعب و ارائه اصل و تصویر کارت ملی معتبر (یا اصل و تصویر شناسنامه و شماره ملی) و تکمیل فرم درخواست استفاده از خدمات درگاههای غیرحضوری اقدام نمایید.

ب- دارندگان حسابهای اشتراکی و مشتریان حقوقی با ارائه اصل و تصویر مدارک شناسایی معتبر (کارت ملی و شناسنامه) و تکمیل فرم تعهدنامه و درخواست استفاده از خدمات درگاههای غیرحضوری اقدام نمایند.

 

سایر موارد:

– رمزهای ورود به سامانه (رمز اول) و رمز تأیید برداشت (رمز دوم) برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می گردد.

– حفظ رمزهای اول و  دوم و جلوگیری از افشای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است و توصیه می شود ضمن به خاطر سپردن آنها، از نوشتن آنها بر روی مدارک و… جداً خودداری فرمایید و یا به صورت رمزشده (به نحوی که صرفاً برای شما قابل شناسایی باشد) آنها را نگهداری نمایید. گفتنی است امکان تغییر رمز ورود به سامانه (رمز اول) و رمز تأیید برداشت ثابت (رمز دوم ثابت) از طریق درگاه های مختلف فراهم است.

توجه: حضور تمامی شرکا و امضاداران مجاز در شعبه افتتاح کننده حساب به همراه مدارک فوق الذکر، الزامی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.