دریافت صورتحساب الکترونیکی بانک ملی

با عضویت در این سایت می توانید از خدمات ویژه آن از جمله دریافت صورتحساب الکترونیکی بهره مند شوید .

عصر بانک؛ برای دریافت صورتحساب الکترونیکی بانک ملی باید فرم کاربر جدید را تکمیل کنید و بعد به یکی از شعب بانک ملی مراجعه کنید:

 

برای تکمیل فرمبه سایت بانک مراجعه کنید.

 

 

/سایت بانک ملی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.