خدمات تلفن بانک کشاورزی چیست؟

در بانکداری نوین یکی از مسائل پر اهمیت دسترسی سریع و آسان به خدمات بانکی می‌باشد.

 بانک کشاورزی با راه اندازی سامانه تلفن بانک این امکان را فراهم کرده است تا مشتریان دارنده انواع کارت‌ها و حساب‌های متمرکز مهرگستر، بدون محدودیت زمان و مکان  می‌توانند عملیات بانکی خود را تنها از طریق یک خط تلفن انجام دهند.

خدمات تلفن بانک کشاورزی

 • مانده حساب
 • سه تراکنش آخر
 • دریافت صورتحساب از طریق نمابر
 • دریافت صورتحساب دوره دلخواه از طریق ایمیل
 • وضعیت چک‌های حساب‌های جاری
 • وضعیت سود واریزی حساب‌های سپرده مدت‌دار
 • پرداخت قبوض
 • استعلام قبوض پرداخت شده
 • اعلام مفقودی کارت
 • تغییر رمز

شماره‌های برقراری ارتباط با سامانه

 • 09603
 • 021-8303
 • 021-81301 (گزینه 1)

ورود به سامانه تلفن بانک کشاورزی

 • از طریق شماره حساب با استفاده از رمز تلفن بانک
 • از طریق شماره کارت با استفاده از رمز دوم کارت
 • مراحل درخواست سامانه تلفن بانک با استفاده ازشماره حساب

  • مراجعه به شعبه
  • تکمیل فرم درخواست تخصیص رمز اول تلفن بانک و رمز دوم
  • حساب‌های دولتی، حقوقی، مشترک و حقیقی فاقد کارت برای دریافت رمز تلفن بانک خود به شعبه‌ای که در آن افتتاح حساب نموده‌اند، مراجعه نمایند.

  کلیدهای مورد استفاده در تلفن بانک کشاورزی با استفاده از شماره حساب

  • کلید1: باقیمانده حساب
  • کلید2: سه گردش آخر
  • کلید3: وضعیت سود واریزی (جهت حساب‌های سپرده مدت‌دار) یا وضعیت چک صادره (برای حسابهای جاری) 
  • کلید5: دریافت لیست گردش حساب از طریق نمابر
  • کلید7: دریافت صورتحساب دوره دلخواه از طریق ایمیل
  • کلید8: خدمات پرداخت قبوض
  • کلید 1: پرداخت قبوض
  • کلید 2: استعلام قبض پرداخت شده
  • کلید 9: تغییر رمز

  مراحل درخواست سامانه با استفاده از شماره کارت

  • مراجعه به خودپرداز بانک کشاورزی
  • تخصیص رمز دوم کارت (درصورت عدم تخصیص)
  • همچنین حساب‌های دولتی، حقوقی، مشترک و حقیقی فاقد کارت برای دریافت رمز تلفن بانک خود به شعبه‌ بانک کشاورزی که در آن افتتاح حساب نموده‌اند، مراجعه نمایند.

  کلیدهای مورد استفاده در تلفن بانک با استفاده از شماره کارت

  • کلید0: بازگشت به منوی قبل
  • کلید1: باقیمانده حساب
  • کلید2: سه گردش آخر
  • کلید3: وضعیت سود واریزی جهت حساب‌های سپرده مدت‌دار
  • کلید5: دریافت لیست گردش حساب از طریق نمابر
  • کلید6: جهت اعلام مفقودی کارت از طریق رمز دوم
  • کلید7: دریافت صورتحساب دوره دلخواه از طریق ایمیل
  • کلید8: خدمات پرداخت قبوض
  • کلید 1: پرداخت قبوض
  • کلید 2: استعلام قبض پرداخت شده
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.