همه چیز درباره خدمات تجارت کارت بانک تجارت

آیا با خدمات تجارت کارت آشنایی دارید؟

عصر بانک؛ تجارت کارت کارتی است که دارندگان آن می توانند در تمام اوقات شبانه روز (به استثناء آن تعداد از دستگاههایی که در محوطه داخلی شعب نصب گردیده و فقط در ساعات اداری قابل استفاده می باشند.) از دستگاههای تحویلداری خودکار ( ATM )، وجه نقد دریافت و یا از انواع دیگر خدمات بانکی بهره مند گردند.

 

لازم به توضیح است که دستگاههای مذکور، دریافت و پرداخت وجه نقد تا سقف 2000000ریال در روز را انجام می دهند. تاریخ مؤثر عملیات مربوط به برداشت و یا واریز وجه نقد پس از پایان وقت اداری بانک، به تاریخ روز بعد خواهدبود.

صدور تجارت کارت :

پس از تکمیل فرم تقاضا و تعهدنامه توسط مشتریان ، یک فقره حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یا قرض الحسنه پس انداز (بدون صدور دفترچه) توسط شعبه برای مشتری افتتاح می گردد و متقاضی دریافت " تجارت کارت " حداقل مبلغ 100000ریال را در هر یک از حسابهای افتتاح شده تودیع می نماید .

لازم به ذکر است که به حسابهای سرمایه گذاری کوتاه مدت سودی مربوط به حسابهای مذکورتعلق می گیرد .

توضیح: آن دسته از مشتریان که نزد بانک تجارت حساب چک کارت داشته اند، می توانند با ارائه کارت قدیم و تکمیل مجدد فرمهای مربوطه (در شعبی که کارت قدیم خود را دریافت نموده اند )، نسبت به تعویض کارت خود اقدام نمایند.

مشتری حداکثر ظرف مدت 15 روز باید به شعبه ذیربط مراجعه و کارت و رمز مربوطه را در قبال ارائه رسید, دریافت نماید.

فقدان تجارت کارت:

مشتریانی که کارت آنها به سرقت رفته و یا مفقود گردیده است, مکلفند مراتب را در اسرع وقت کتباً به یکی از شعب بانک تجارت اطلاع دهند.

ضبط کارت:

دستگاههای ATM در چند حالت زیر امکان ضبط کارت را خواهند داشت:

– ورود اشتباه شماره رمز توسط مشتری (سه بار متوالی)

– انقضای تاریخ اعتبار کارت (در صورت دارا بودن تاریخ اعتبار)

– خرابی کارت

– تعلل مشتری در هنگام برداشتن کارت

– اختلال در بخش کارت خوان دستگاه

باز پس گرفتن کارت:

باز پس گرفتن کارت منوط به مراجعه صاحب کارت ظرف مدت 48 ساعت (در یکی از ساعات اداری)، به شعبه ضبط کننده کارت وپس از آن به شعبه صادرکننده کارت ومورد شناسایی قرار گرفتن وی توسط رییس شعبه می باشد.

مشخصات دستگاههای ATM:

1- صفحه نمایش با 8 کلید در دو طرف جهت نمایش دستورالعملها و نحوه کار با دستگاه

2- محفظه ورود کارت

3- صفحه کلید جهت وارد نمودن شماره شناسایی و تعیین مبالغ مورد نظر

4- محفظه های خروج صورتحساب و وجه نقد درخواستی

5- محفظه تحویل پاکت (جهت درج مشخصات ، درخواستها و پیامهای مشتری) و ورود پاکت حاوی وجه نقد/ چک/ درخواست ارسال

حواله/ تقاضای صدور دسته چک

دریافت وجه نقد:

دارنده «تجارت کارت» با مراجعه به هر یک از دستگاههای ATM باید کارت خود را از قسمت کارت خوان که توسط چراغ چشمک زن مشخص است وارد نموده سپس رمز خود را از طریق صفحه کلید وارد کرده و وجه نقد مورد نیاز را به همراه رسید مربوطه از دستگاه دریافت نماید.
لازم به ذکر است که دریافت وجه نقد صرفاً توسط «تجارت کارت» و فقط از دستگاههای ATM  تمامی بانکهای عضو شتاب در سطح کشور مقدور خواهدبود.

سپردن وجه نقد:

جهت انجام عملیات واریز به حساب، دارنده کارت می تواند با انتخاب منوی سپرده گذاری، با وارد نمودن مبلغ دلخواه و تأیید آن، رسید دریافتی از دستگاه را به همراه وجه نقد (حداکثر 80 قطعه اسکناس) در پاکتی که از دستگاه دریافت کرده است، قرارداده و پس از درج مشخصات لازم، پاکت را به دستگاه تحویل نماید. مجدداًََ دستگاه رسیدی مبنی بر واریز وجه نقد به مشتری خواهدداد. واریز قطعی مبالغ سپرده گذاری شده به حساب مشتری ، پس از کنترل توسط مسئول شعبه صورت می پذیرد.

منظور نمودن وجه چک به حساب:

دارنده کارت، جهت منظورنمودن وجه چک به حساب خود, باید ابتداچک را پشت نویسی و امضا نموده, با انتخاب منوی سپرده گذاری و وارد نمودن مبلغ چک از طریق دستگاه، آن را به همراه رسید دریافتی از دستگاه، در داخل پاکت مخصوص قرارداده و تحویل دستگاه نماید. چکهای واگذاری پس از وصول به حساب مشتری منظور خواهدشد.

انتقال از حساب تجارت کارت به حساب دیگر:

دارنده کارت  با وارد نمودن شماره حسابی که مایل به انتقال وجه به آن حساب می باشد (شماره حساب باید در 13 رقم وارد گردد.) مبلغ وجه انتقالی مورد نظر خود را تا هر میزان ، به هر یک از حسابهای خود یا سایر مشتریان که در بانک تجارت دارای حساب می باشند ، واریز نماید.

انتقال وجه از حساب تجارت کارت به سایر کارتهای عضو شتاب و بالعکس:

هریک از دارندگان کارتهای خودپرداز یکی از بانکهای عضو شتاب می توانند با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک صادر کننده کارت ( حساب مبدا) یا دستگاه خودپرداز بانک ذینفع ( حساب مقصد ) و انتخاب منوی انتقال وجه شتابی نسبت به انتقال وجه تا سقف 30،000،000 ریال اقدام نمایند.
پیامها و دستورات مشتری برای بانک:

دارنده تجارت کارت می تواند با دریافت پاکت از دستگاه و درج مشخصات خود بر روی آن، پیامها و درخواستهای خود را نیز در محل مخصوص «پیام برای بانک» و فرم داخل پاکت درج نموده و پس از امضا و قراردادن مدارک و اسناد مورد لزوم در پاکت, آن را به دستگاه بسپارد.

تغییر رمز:

با استفاده از این منو, مشتری می تواند رمز کارت خود را تغییر دهد. برای این کار, دارنده کارت باید رمز دلخواه را در چهار رقم وارد و مجدداً رمز جدید را وارد و تاُیید نماید.

در صورت بروز مشکل در دستگاههای عابر بانک با شماره های زیر تماس فرمایید.

شماره تماس در ساعات اداری    88805959

شماره تماس در ساعات غیر اداری   88898683

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.