استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ابلاغ شد

بانک مرکزی بخشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

عصر بانک؛بانک مرکزی با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و نیز ضوابط حاکم بر فعالیت‌ و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک ها و موسسات اعتباری، بازنگری صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری در چارچوب (IFRS) را در‌ دستور کار قرار داد و در این راستا بخشنامه شماره 94/343723 مورخ 1394/11/25 را برای مدیران‌ عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

 

در این بخشنامه از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواسته شده اطلاعات مالی صحیح و شفاف در قالب صورت‌های مالی، صرفاً توسط هیات مدیره بانک/ موسسه اعتباری ارائه شود. همچنین در این مجموعه تاکید شده است، اعضای هیات مدیره و کمیته‌های مرتبط با نظام حاکمیت شرکتی و نظام کنترل های داخلی  به صورت فعال بر فرآیند تهیه صورت‌های مالی نظارت جدی و موثر داشته باشند.

 

این گزارش حاکی است، تشریح ریسک‌های موسسات اعتباری باید با توجه به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات و رهنمودهای مدیریت ریسک، کمیته نظارت بانکی بال و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS تنظیم شود.

 

بنابراین ضروری است ریسک‌های ناشی از مدل فعالیت و عملیات بانکداری و چگونگی مدیریت این ریسک‌ها به نحوی توسط بانک/موسسه اعتباری توصیف شود که استفاده‌کنندگان قادر باشند، ضمن درک صحیح از نحوه انعکاس معیار ریسک ناشی از فعالیت، از تاثیر آن بر روی هر یک از اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان نیز آگاهی یابند.

 

این بخشنامه الزامات ذکر شده براساس «استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی» را افشاء حداقلی عنوان کرده، تاکید می‌کند که هر بانک/‌موسسه اعتباری با توجه به وضعیت خاص خود، باید نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام کند.

 

 

/مهر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.