روش فعال‌سازی تلفن بانک ملت

با استفاده از سیستم تلفن بانک ملت می‌توانید بدون محدودیت زمان و مکانی عملیات بانکی خود را تنها از طریق یک خط تلفن انجام دهید.
با استفاده از سیستم تلفن‌بانک ملت می‌توانید بدون محدودیت زمان و مکانی عملیات بانکی خود را تنها از طریق یک خط تلفن انجام دهید. مشتریان بانک ملت می‌توانند با مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب، نسبت به فعال‌سازی این خدمت اقدام کنند.

روش فعال‌سازی تلفن بانک ملت

1. مراجعه به شعب بانک ملت
2. تکمیل فرم درخواست استفاده از خدمات ویژه تلفن بانک
3. دریافت رمز عبور از کاربر شعبه (پس از گذشت 10 دقیقه تلفن بانک فعال می شود)
4. قرار دادن تلفن در حالتTUNE
5. تماس با شماره تلفن 8132-021
6. وارد کردن شماره حساب و فشردن کلید ستاره (* )
7. وارد کردن رمز و فشردن مجدد کلید ستاره (* )
8. تغییر رمز

خدمات تلفن بانک ملت

اطلاع از گردش و اطلاعات حساب ها
 • دریافت سه گردش آخر حساب
 • ارسال سی (30) گردش آخر حساب از طریق دورنگار
 • اعلام نرخ سود سپرده
 • تولید کد شبا
اطلاع از خدمات چک
 • درخواست صدور دسته چک
 • لغو تایید مبلغ چک
 • استعلام وضعیت چک
 • استعلام وضعیت دسته چک پیش از صدور
 • تامین موجودی چک برگشتی
 • ابطال درخواست دسته چک تا قبل از تکمیل در مرکز
اطلاع از خدمات تسهیلات
 • اعلام مانده بدهی تسهیلات
 • پرداخت تسهیلات
 • ارسال صورت حساب بدهی تسهیلات از طریق دورنگار
 • دریافت کارت مجازی از شماره قرارداد تسهیلات
 •  ایجاد بازپرداخت منظم تسهیلات
 •  لغو بازپرداخت منظم تسهیلات
تغییر رمز
مدیریت قبوض و شارژ
 • پرداخت قبوض  با استفاده از کارت / با استفاده از حساب
 • خرید برخط شارژ اعتباری
 • استعلام قبض پرداخت شده
 • بانک پرداخت
انتقال وجه بین حساب‌های متمرکز بانک ملت
 • حواله بین حساب‌های خود
 • حواله به سایر حساب‌های بانک ملت
خدمات کارت و بانکداری الکترونیک
 • استفاده از خدمات ملت کارت متمرکز
 • اعلام موجودی کارت
 • اطلاع از سه گردش آخر کارت
 • غیر فعال کردن کارت
 • ارسال سی (30) گردش آخر ملت کارت متمرکز از طریق دورنگار
 • بانکداری الکترونیک
 • غیر فعال کردن سرویس حواله اینترنتی
 • غیر فعال کردن خدمات همراه بانک
تنظیمات یکبار رمز (OTP)
 • تنظیمات همه سرویس‌ها
 • لغو تنظیمات همه سرویس‌ها
 • تنظیمات سرویس‌های انتخابی
 • استفاده از یکبار رمز در ورود به سامانه تلفن بانک
 • پرداخت قبض
 • غیر فعال کردن کارت
 • تغییر رمز
 • استفاده از یکبار رمز در ورود به سامانه تلفن بانک
 • لغو تنظیمات سرویس‌های انتخابی
سایر خدمات
 • خدمات اوراق مشارکت و گواهی سپرده
 • استعلام اوراق مشارکت
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.