همه چیز درباره حوالجات ریالی و ارزی بانک توسعه صادرات

در اینجا به معرفی، شرایط و مدارک مورد نیاز برای حوالجات ریالی و حوالجات ارزی پرداخته ایم. در پایین صفحه فرم درخواست حواله ارزی به صورت فایل Excel آمده است که مشتریان محترم می توانند فرم را دانلود کرده و پس از تکمیل و مهر و امضا، پرینت آنرا به شعبه تحویل نمایند.

حوالجات ریالی

 

معرفی: حواله عبارت است از نوعی دستور پرداخت که به موجب آن یک بانک به تقاضای مشتری خود، اعم از حقیقی و حقوقی، عهده یکی از بانک‌ها، به صورت کتبی یا تلگرافی صادر و از او می‌خواهد که وجه آنرا به ذینفع حواله، پرداخت نماید.

 

شرایط و مدارک مورد نیاز حوالجات ریالی صادره:

 

داشتن حساب و یا آوردن پول یا چک برای انجام حواله

درخواست و تکمیل فرم مخصوص حواله

شرایط و مدارک مورد نیاز حوالجات ریالی وارده :

 

احتیاج به داشتن حساب نمی‌باشد و هر فرد با اریه مدرک شناسایی قادر به دریافت حواله خود خواهد بود.

نکته: برای صدور حوالجات ریالی به شهرستان، ارسال فرم مخصوص صدور حواله ریالی از طریق دورنگار به شعب محال‌علیه و یا از طریق شبکه کارگزاری بانک ملی برای شهرستان‌هایی که بانک توسعه صادرات در آن محل شعبه ندارد، امکان‌پذیر می‌باشد.

 

کارمزد حواله ها :

 

کارمزد حواله های کتبی، تلفنی ،‌تلگرافی و تلفنی برون شهری : مبلغ 1در هزار نسبت به کل مبلغ حواله ،‌حداقل 25000 ریال و حداکثر 125000 ریال

صدور و ارسال حواله جهت حسابهای غیر متمرکز: یک در هزار مبلغ حواله حداقل 7500 و حداکثر 75000ریال

کارمزد صدور چک بانکی 20000ریال و بین بانکی هر فقره37000ریال می باشد.

در صورت صدور و ارسال حواله کارمزد مسترد نخواهد شد.

حواله از طریق سامانه ساتنا و پایا فاقد کارمزد می باشد.

حوالجات ارزی:

 

معرفی: بانک توسعه صادارت ایران از سال 1375 به سوئیفت (سازمان جهانی ارتباطات بین بانکی) متصل است و قادر است تمامی پیامهای خود را از این طریق ارسال و دریافت نماید.

 

شرایط و مدارک لازم برای دریافت حوالجات ارزی وارده:

 

افتتاح حساب ارزی نزد هریک از شعب بانک توسعه صادرات ایران

دریافت مشخصات سوئیفتی شعبه مربوطه بانک توسعه صادرات از متصدی مربوطه(برای جلوگیری از خطا در ارسال حواله)

دریافت فهرست مهمترین کارگزاران بانک و مشخصات سوئیفتی آنها

دریافت حواله (Message Type 103 ) از بانک ارسال کننده حواله(مثال).

نکته: دریافت ارز ناشی از اعتبارات اسنادی صادارتی و یا اسناد وصولی با پیام فوق صورت نمی گیرد.(مراجعه به قسمت اعتبارات اسنادی)

 

انواع حواله های وارده:

 

حواله های وارده بر حسب زمان واریز به حساب ارزی مورد نظر به چند دسته تقسیم می شوند.

 

حواله های که همانروز به حساب مشتری واریز می شوند

حواله هایی که در روزهای آتی به حساب مشتری واریز می شوند.

حواله های پوشش دارکه از بانک هایی ارسال می شوند که روابط کارگزاری با بانک توسعه صادرات ایران ندارند و با طی واسطه از طریق بانک های کارگزار برای شعب بانک توسعه صادرات ارسال می شوند.

حواله های پوشش دار و آتی که دو وی‍ژگی بالا را با هم دارند و معمولا" دیرتر دریافت می شوند

نکته:

 

برخی از حواله ها به دلیل عدم رعایت شیوه معمول ارسال حواله در بانک حواله دهنده (MT103) دچار مشکل می شوند

در هنگام افتتاح ارزی فهرست کارگزاران و مشخصات سوئیفتی شعب بانک توسعه صادرات را از قسمت حواله های وارده دریافت نمائید تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

در صورتی که نوع ارز حواله ارسالی با نوع ارز حساب ارزی مشتری متقاوت باشد حواله به حساب بستانکاران واریز می شود و از طرف بانک با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات حساب ارزی خود را از به دلخواه از طریق تلفنبانک، ‌اینترنت بانک و یا از طریق سرویس پیام کوتاه تلفن همراه مشاهده نمائید تا از واریز وجه به حساب مربوطه مطلع شوید.تماس و مراجعه متعدد به متصدی مربوطه در شعبه باعث اتلاف وقت شما میشود.

کارمزد ابطال حواله وارده 🙁 جدول کارمزد خدمات ارزی بانک توسعه صادرات)

 

مقطوع 25دلار و یا معادل ریالی آن

 

شرایط و مدارک لازم برای ارسال حوالجات ارزی صادره:

 

تکمیل فرم در خواست صدور حواله ارزی

محل تامین ارز: در سقف مبلغ ارز ارسالی در صورتیکه به صورت اسکناس نباشد،‌هیچگونه محدودیتی وجود نداردو ولی در صورتی که ارز ارسالی به صورت اسکناس باشد محدودیت وجود دارد و باید منشاء ارز مشخص شود.(محل ارز می تواند حساب ارزی مشتری نزد بانک توسعه صادرات باشد.)

مشخص نمودن روش پرداخت کارمزدریالی

نام ، آدرس و شماره تلفن فرستنده به زبان انگلیسی

ارائه نام، آدرس و مشخصات سوئیفتی بانک ذینفع (bnf.bank ) به زبان انگلیسی

شماره حساب گیرنده حواله و ذینفع آن به زبان انگلیسی

مشخص نمودن روش پرداخت کارمزد کارگزار(بانک گیرنده) و جزئیات پرداخت. به زبان انگلیسی

8 . راهنمای تکمیل درخواست صدور حواله بصورت برگه پیوست فرم حواله می باشد.

نکته: برای هرحواله ارزی صادره نیاز به پرداخت دو کارمزد ارزی و ریالی می باشد.

کارمزد ریالی را می توان به صورت نقدی پرداخت نمود و یا از حساب ریالی مشتری نزد بانک پرداخت نمود.

 

کارمزد ارزی به دو روش قابل پرداخت است :

 

برعهده گیرنده (BEN): در صورتی پرداخت کارمزد بر عهده گیرنده باشد مبلغ کارمزد از اصل حواله کسر می شود

بر عهده فرستنده (Our): در صورتی پرداخت کارمزد بر عهده فرستنده باشد مبلغ کارمزد از اصل حواله کسر نمی شود و حواله به صورت خالص توسط گیرنده دریافت می شود.و فرستنده باید آن را به شکل نقدی و یا از محل حساب مشتری نزدبانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید.
شـرایط و مقـررات حـوالجات صـادره ارزی

 

تأمین ارز حوالجات ارزی به سه صورت امکان‌پذیر می‌باشد:

 

ارایه اسکناس و نفود بیگانه توسط متقاضی حواله:

بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی در خصوص رعایت مقررات پولشویی، دریافت اسکنانس و نقود بیگانه از هر فرد تا سقف 5000 دلار آمریکا یا معادل آن به سایر اسعار رایج مجاز و مازاد بر آن تابع مقررات مبارزه با پولشویی می باشد .

 

1.خرید ارز از اتاق مبادلات:

 

بایت حواله های صادره منتج به واردات کالا که طبق ضوابط واردات کالا می باشد.

 

انتقال از حساب خود و یا مجوز برداشت از حساب‌های اشخاص دیگر جهت حواله: ‌

با توجه به مقررات فعلی رایج تامین ارز حسابهای ارزی از منابع مختلف همچون ارز منشا خارجی ،ارز حاصل  از صادرات و ارز منشا منشا داخلی و غیره می باشدکه امکان صدور حواله به داخل یا خارج کشور با توجه به منشا اولیه وجه تابع شرایط خاص آن و بخشنامه های مربوطه می باشد

 

در خصوص حواله ارزی (تبدیلی) از محل حساب جاری صرفاً با صدور چک و تکمیل فرم درخواست حواله انجام می‌گیرد.

در خصوص حواله ارزی (تبدیلی) از محل حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی، لازم است صاحب حساب شخصاً به شعبه مربوطه مراجعه نموده و فرم حواله به اضافه فرم مخصوص برداشت از حساب  را امضا نماید.

در مورد اشخاص حقوقی نیز فرم حواله به اضافه فرم مخصوص برداشت از حساب  توسط امضاداران مجاز، امضا و به مهر شرکت ممهور و توسط نماینده شرکت با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی انجام می‌گیرد.

 

درخصوص چک‌های ارزی صادره که به حواله کرد بانک توسعه صادرات ایران می‌باشند، آورنده چک ظهر برگ درخواست حواله را پشت‌نویسی کرده و بر آن مبنا توسط شعب احراز هویت صورت می‌گیرد.

 

ب‌ـ نکات مهم در تکمیل فرم حواله (نمونه شماره 1397)

 

فرم مذکور به صورت کاربن لس می‌باشد و نیازی به قرار دادن کاربن بین دو برگ نیست. لذا در نوشتن بر روی این نوع برگه‌ها دقت لازم به عمل آورید.
تمامی موارد درخواستی در فرم حواله را در قسمت مربوط به آن که به وسیله کادری مجزا می‌باشد نوشته و از تکمیل یا جابجایی موارد یا افزودن موارد درخواستی دیگر در یک کادر خودداری گردد. (بخش‌هایی که باید به زبان انگلیسی نوشته شود حتماً رعایت گردد).
بخش‌های مهم در تکمیل فرم‌ها:

 

مبلغ و نوع ارز حواله

آدرس و مشخصات بانک دریافت‌کننده حواله از قبیل: کد سوئیفتی، سورت کد، شماره ترانزیت، کد پستی و …

نام و شماره حساب‌ گیرنده حواله:

توجه: کلیه مشخصات بانک از قبیل: نام بانک، آدرس بانک، کد سوئیفتی، سورت کد، کد پستی و … در سیستم ALMANAC قابل دسترسی و جستجو می‌باشد ولی نام و شماره حساب گیرنده حواله در هیچ مرجع بانکی یافت نمی‌شود. لذا خواهشمند است در درج نام و شماره حساب گیرنده ارز دقت لازم به عمل آید.

شخص امضا‌کننده ذیل فرم حواله در واقع فرستنده حواله محسوب می‌شود و می‌بایست در قسمت فرستنده حواله در فرم مذکور، نام و نشانی و تلفن خود را تکمیل نماید. چنانچه درخواست‌کننده حواله مایل است نام شخص (حقیقی یا حقوقی) دیگری را به عنوان دستور دهنده حواله عنوان کند و یا علت انجام حواله را توضیح دهد لازم است آن را در قسمت جزییات پرداخت (DETAILS OF PAYMENT) به زبان انگلیسی بنویسید.

چنانچه درخواست‌کننده حواله فاقد هرگونه حسابی نزد شعبه است لازم است در قسمت پایین فرم حواله، مشخات هویتی خود را درج و احراز هویت گردد.

 

نحوه محاسبه کارمزد ارسال حواله:

 

کارمزد حوالجات صادره ارزی به سه دسته تقسیم می‌شود:

 

‌1. به کلیه شعب بانک توسعه صادرات ایران:

نیم در هزار ـ حداقل 3 دلار یا معادل ریالی آن و حداکثر 50 دلار یا معادل ریالی آن توضیح: انتقال وجه از حساب ارزی، اظهارنامه و حساب‌های واسطه موقت به حساب خود شخص در شبکه همان بانک داخل کشور بدون کارمزد می‌باشد.

 

به کلیه شعب سایر بانک‌ها در داخل کشور:

یک در هزار ـ حداقل 3 دلار یا معادل ریالی آن و حداکثر 100 دلار یا معادل ریالی آن

به کلیه شعب بانک‌ها در خارج از کشور:

کارمزد عهده ذینفع حواله (BE):

یک و نیم در هزار (حداقل 3 دلار یا معادل ریالی آن و حداکثر 150 دلار یا معادل ریالی آن)

کارمزد عهده فرستنده حواله (OUR):

یک و نیم در هزار + معادل ریالی 5 دلار + تکمیل فرم تعهدنامه (حداقل 8 دلار یا معادل ریالی آن و حداکثر 155 دلار یا معادل ریالی آن)
ضمناً چنانچه مشتری نزد شعبه دارای حساب باشد مبلغ 70 دلار و چنانچه دارای حساب نباشد مبلغ 120 دلار بابت کارمزد بانک واسطه به صورت علی‌الحساب از وی اخذ می‌گردد که متعاقباً تسویه خواهد شد.

توجه: هزینه سوئیفت به مبلغ 30.000 ریال جهت انواع حواله‌ها ثابت می‌باشد. البته در صورت نیاز به بانک پوششی هزینه سوئیفت 60.000 ریال خواهد بود.

 

نحوه ابطال و اصلاح حواله‌های صادره و محاسبه کارمزد آنها:

 

نحوه‌ ابطال حواله: ارایه تقاضای کتبی جهت ابطال حوله ارسالی توسط متقاضی حواله الزامی است. ضمناً استرداد وجه حواله منوط به دریافت تأییدیه ذینفع از طریق بانک کارگزار خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم تأیید ذینفع حواله، عودت وجه حواله ارسالی غیر ممکن می‌باشد.

کارمزد ابطال حواله ارسالی: مقطوع 10 دلار و یا معادل ریالی آن

 

نحوه اصلاح حواله (تغییر در متن حواله ارسالی):

 

ارایه تقاضای کتبی جهت اصلاح مورد اشتباه در حواله ارسالی و ذکر صحیح آن توسط متقاضی حواله الزامی می‌باشد.

 

کارمزد اصلاح حواله ارسالی: مقطوع 5 دلار و یا معادل ریالی آن

 

توجه:

کلیه کارمزدها و هزینه‌های این بانک و بانک کارگزار غیرقابل برگشت می‌باشد.

در صورتیکه فرستنده حواله فاقد حساب نزد این بانک باشد ارایه اصل کارت شناسایی معتبر الزامی می‌باشد.

 

لینک های مرتبط:

فرم درخواست حواله ارزی- فایل به صورت اکسل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.