ثبت سفارش بروات اسنادی بانک رفاه چگونه است؟ (با تعهد و بدون تعهد بانک )

روش وصولی یکی از روشهای مدرن دریافت و پرداخت ارز در تجارت خارجی است که در عرف بانکی و بازرگانی کشور تحت عنوان روش براتی شناخته می شود.

عصر بانک؛ در این روش بانک به نمایندگی از طرف فروشنده اسناد حمل را هنگامی در اختیار خریدار قرار می دهد که در صورت دیداری بودن برات، خریدار وجه اسناد را بپردازد و چنانچه اسناد حمل در مقابل قبولی برات مدتدار باشد آنرا ظهرنویسی و تعهد نماید. پذیرش بروات اسنادی از نقطه نظر سررسید پرداخت بصورت نقدی و مدتدار می باشد که می توانند بصورت با تعهد و بدون تعهد صورت پذیرد.

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش بروات اسنادی

1. مدارک عمومی و اعتباری مشتری مشتمل بر تصویر برابر اصل شده کارت بازرگانی، کد اقتصادی، وثائق و تضامین مکفی و….

2. درخواست پذیرش برات اسنادی

3. اصل بیمه نامه باربری معتبر که توسط یکی از شرکتهای مجاز بیمه گر داخلی صادر شده باشد.

4. اصل نسخ 1، 2 و 3 ثبت سفارش معتبر ممهور به مهر وزارت صنعت، معدن و تجارت

5. پیش فاکتور معتبر ممهور به مهر وزارت صنعت، معدن و تجارت

6. فرم درخواست خرید ارز بابت اعتبار/برات اسنادی وارداتی

7. اصل تعهدنامه های تکمیل شده

8. سایر مجوزات موردی در صورت نیاز (صرفاً در خصوص بروات اسنادی با تعهد)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.