کدام خانه‌ها بیشترین فروش را داشته اند؟

بررسی روند فروش واحدهای مسکونی بر اساس قیمت و متراژ نشان می‌دهد واحدهای 130 تا 220 میلیون تومان و آپارتمانهای 50 تا 70 متر بیشترین مشتری را در زمستان سال قبل داشته‌اند.

عصر بانک؛به گزارش ایسنا، در زمستان 1395 بیشترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی در بازه‌های قیمتی (220-130) و (310-220) میلیون تومان به ترتیب با سهم 22.6 و 17.2 درصدی انجام شده و به تدریج با افزایش بازه‌های قیمتی تعداد معاملات کاهش می‌یابد.

 

ضمنا مقایسه تعداد معاملات انجام شده در فصل زمستان 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل، حاکی از کاهش 58.6 درصدی تعداد معاملات با ارزش کمتر از 220 میلیون تومان بوده است؛ در حالی که در سایر بازه‌ها در مجموع تعداد معاملات 131 درصد و به طور متوسط در حدود 22 درصد افزایش داشته است.

 

همچنین توزیع واحدهای مسکونی برحسب متراژ در فصل زمستان 1395 نشان می‌دهد که بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسکونی در بازه مساحت 50 تا 70 متر مربع (28 درصد) ثبت شده و پس از این بازه، با افزایش متراژ واحدها، تعداد معاملات ثبت شده کاهش یافته است.

 

در زمستان 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل، در واحدهای با مساحت کمتر از 90 متر مربع تعداد معاملات 33.7 درصد کاهش یافته لیکن در بازه‌های بالای 90 متر مربع  معاملات افزایش 81.9 درصدی داشته‌اند و بیشترین میزان افزایش نیز در بازه با  مساحت 150 تا 170 متر مربع (با رشد 22.4 درصد) روی داده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.