فیلم / نوآوری فین تک های سوئیسی در 2 دقیقه

عصربانک: کشور سوئیس یکی از قطب های نوآوری فین تکها و تحول دیجیتال در زمینه بانکداری و پرداخت الکترونیک است، شعار سوئیسی ها این است، "ما می خواهیم سوئیس لیدر فین تکها باشد."
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.