شاپرک به دنبال حفظ حقوق تمام ذینفعان در حوزه پرداخت الکترونیک است

هدف اصلی از ایجاد نهادی مانند شاپرک، تلاش برای حفظ حقوق تمام ذینفعان در حوزه پرداخت الکترونیک است و تردیدی وجودندارد که حفظ حقوق مردم میان تمام ذینفعان در اولویت است.

عصر بانک؛هدف از تاسیس شرکت شاپرک توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. در سال 1390، نظارت بر امور فنی، امنیتی و کسب و کاری حوزه پرداخت الکترونیک، و حفظ و ارتقاء زیرساخت‌های توسعه صنعت در کشور بود. درواقع نابسامانی فضای پرداخت الکترونیک کشور در دوران پیش از شاپرک که ناشی از اقدامات  جزیره‌ای شرکت‌های پرداخت الکترونیک بود، باعث شد تا بانک مرکزی به فکر ایجاد نهاد ناظر در این حوزه بیافتد. بررسی عملکرد شاپرک مبین این امر است که این شرکت با همکاری و تلاش کلیه شرکتهای پرداخت در طول سال‌های فعالیت خود، نه تنها آرامش را بر فضای کسب و کار پرداخت الکترونیک کشور حاکم کرد، بلکه با ارتقا امنیت شبکه پرداخت (انطباق 95% با الزامات PCI-DSS در حوزه پذیرندگی) و افزایش کیفیت ارائه سرویس به پذیرندگان و دارندگان کارت، شاخص‌های صنعت را تا حد زیادی به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کرد.

همانطور که گفته شد، شرکت شاپرک علاوه بر وظیفه نظارت بر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، وظیفه آماده‌سازی زیرساخت‌ها به منظور توسعه سرویس‌های پرداخت الکترونیک در کشور را نیز داراست. در واقع شاپرک موظف است توسعه سرویس‌ها در شبکه پرداخت کشور را به نحوی مدیریت کند که اولا از منابع موجود در کشور استفاده حداکثری صورت پذیرد، و ثانیا فضای کسب و کار صنعت پرداخت دچار آشفتگی و نابسامانی نگردد. یکی از مهمترین اقدامات شاپرک در این راستا ایجاد فرایند مدیریت تغییرات در شبکه پرداخت کشور است که به تبع آن کلیه خدمات جدید در شبکه پرداخت الکترونیک کشور باید پس از اخذ تایید شرکت شاپرک عملیاتی گردد. نخستین ویرایش مستند "دستورالعمل درخواست اعمال تغییرات در خدمات شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت" در بهمن‌ماه سال 1393 به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت ابلاغ گردید، و ویرایش دوم همین مستند در اردیبهشت ماه 1395 به ایشان ابلاغ شد. هدف از ایجاد فرایند مدیریت تغییرات در شبکه پرداخت کشور نظارت بر توسعه اصولی خدمات در صنعت پرداخت کشور است، امری که در راستای انجام وظیفه نظارتی شرکت شاپرک، لازم و ضروری است. در واقع شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت براساس نیاز جاری و بعنوان مثال استفاده از پرداخت مبتنی بر فناوری NFC در نمایشگاه کتاب، متقاضی ایجاد تغییر در روش پرداخت بوده و هستند که این موضوع امری مفید و پسندیده است، اما لازم است خدمت جدید در عرصه کشور و در تمام شرایط متصور مورد بررسی و توجه قرار گیرد که این وظیفه ذاتی شاپرک در حفاظت از منافع طرفین پرداخت در تمام کاربردهای متصور آن است. بنابراین اخذ تایید شاپرک پیش از راه‌اندازی سرویس NFC توسط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، نه تنها زائد نیست بلکه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

شرکت شاپرک از سال 1393 مطالعات گسترده و جامعی در حوزه پرداخت‌های موبایلی در دنیا انجام داده است که ماحصل آن، طرح‌های متنوعی در زمینه پیاده‌سازی زیر ساخت انواع پرداخت‌های موبایلی (پرداخت موبایلی در بستر شبکه اجتماعی پرداخت، In-App-purchase، QR-Code و NFC) در کشور، و ارائه این طرح‌ها به بانک مرکزی ج.ا.ا. بوده است. شاپرک به منظور حفظ انسجام بازار پرداخت کشور و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای در زمنیه پرداخت‌های مبتنی بر فناوری NFC، در اواخر سال 1395 اقدام به توسعه زیرساختی متمرکز نمود که به واسطه آن تمامی بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، به رغم استفاده از زیرساخت متمرکز، در توسعه کسب و کار خود آزاد بودند. این طرح که مبتنی بر فناوری توکنیزاسیون است، مورد تایید کارشناسان بین‌المللی صنعت پرداخت به لحاظ انطباق با استانداردهای EMV و PCI نیز قرار گرفت.

توسعه و راه‌اندازی سامانه جامع پذیرندگان نیز گام دیگری در راستای وظیفه ذاتی شاپرک یعنی نظارت بر حوزه پرداخت الکترونیک کشور است، چراکه نظارت داده محور و هوشمند جز در بستر اطلاعات صحیح و دقیق از پذیرندگان ممکن نیست. بسیاری از اقلام اطلاعاتی پذیرندگان شامل اطلاعات هویتی، جغرافیایی و صنفی، در فرایند انتقال به سامانه جامع پذیرندگان تصحیح شد. اهمیت پالایش و تصحیح اطلاعات پذیرندگان تا آنجاست که شرکت شاپرک راسا نسبت به تامین برخی از اقلام اطلاعاتی مورد نیاز،  از نهادهای مربوطه نموده و نتیجه را  در اختیار شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت قرار داد. بنابراین راه‌اندازی سامانه جامع پذیرندگان هیچ‌گونه ارتباطی با دخالت در کسب و کار شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت نداشته و صرفا در راستای تقویت وظیفه نظارتی شاپرک بوده است.

 

با عنایت به توضیحات فوق، انکار نقش حیاتی شرکت شاپرک در حفظ امنیت و آرامش بازار پرداخت الکترونیک کشور، غیر منطقی و احتمالا ناشی از فقدان نگرش کلان و بلند مدت به شبکه پرداخت کشور است. در واقع مسیری که در راستای نزدیک شدن به استانداردها و بهترین عملکردهای این صنعت در دنیا پیموده شده، علیرغم اینکه با مقاومت هایی همراه بوده اما ارتقاء کیفیت (تمامی آمارها و شاخص های صنعت پرداخت مبین این واقعیت انکار ناپذیر است) و افزایش امنیت ارائه خدمت به دارندگان و پذیرندگان کارت را بهمراه داشته است. لذا شرکت شاپرک در ادامه این مسیر و بدور از دخالت در حوزه اجرایی، با همراهی و تلاش کلیه شرکتهای پرداخت و سایر ذینفعان حوزه پرداخت کشور عزمی جدی دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.