بخشنامه جدید نرخ کارمزد خدمات بانکی ابلاغ شد

بانک مرکزی، تغییرات جزیی در بخشنامه نرخ کارمزد خدمات بانکی درخصوص انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) اعمال و به بانک‌ها ابلاغ کرد.

عصر بانک؛به گزارش بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 218546‌/95 مورخ 11‌/7‌/95 موضوع حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور مقرر شد:

 

1-  کارمزد ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی (ردیف شماره 1)، پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه، متناسب با سهم هر یک از وثائق و نرخ های متناظرآن، محاسبه می‌شود.

 

2- نوع خدمت مندرج در بند 9‌-1‌-6 ردیف 6، به «چک های واگذاری عهده سایر بانک‌ها» تغییر یابد و کارمزد مربوط متوجه ذینفع چک خواهد بود.

 

3- کارمزد صدور دسته چک موضوع ردیف 11‌-1‌-6 پس از شخصی سازی، بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ 1.200 ریال خواهد بود.

 

ضمناً مجدداً تاکید می شود بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا 30 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کارمزد کمتری را اعمال کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.