مختل کنندگان صنعت بانکداری

به گزارش گروه تحقیق و ترجمه عصر بانک؛ صنعت بانکداری امروزه با وجود تکنولوژی‌ها و مقررات جدید که بطور مداوم در حال تغییر محیط هستند، مجبور به انطباق با تغییرات پیرامون هستند. این فاکتورها بر شیوه مدیریت بانک‌ها تاثیر می گذارد و دیگر متدهای بانکداری سنتی برای رویارویی با انتظارات امروزه‌ و مدام در حال تغییر مشتری کافی نیستند.

از آنجایی که درجه ی تخریب صنعت بانکداری برای بیشمار خدمات بانکی متفاوت است، تهدید شرکت‌های کوچک فین تک و دیگر بازیگران غیر سنتی مدام در حال افزایش است. صنعت بانکداری همچنین در حال مشاهده‌ی ظهور گرایشات چندگانه‌ی ای است که بر شیوه‌ی عملکرد آنها در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر می‌گذارد.

اقتباس سریع تکنولوژی از سمت مصرف کنندگان در حال تغییر دادن نیازهای آنها و شیوه‌ی تعامل آنها با بانک‌ها است.

مادامیکه بانک‌ها در مقابل این تغییرات واکنش کندی داشته باشند، بعضی از بازی‌کنندگان غیر بانکی (همچون شرکت‌های تکنولوژی، خرده فروش‌ها، شرکت‌های تلکام) از فرصت رویارویی با نیازهای به روز مصرف کنندگان برخوردار خواهند شد.

این تغییرات منجر به تخریب صنعت بانکداری می‌شود و موسسات غیر بانکی را قادر می‌سازد که سوده ده ترین بخش‌های کسب و کار را هدف قرار دهند.

انتظارات در حال تحول مشتری نیاز برای ابداعات و نوآوری‌های جدید هم در سطح ابزارها و هم در سطح خدمات را به وجود آورده است.

اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند نقش ویژه‌ای در تغییر ارائه خدمات بانکی و شیوه‌ی بکارگیری آن توسط مشتریان ایفا می‌کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.