تعیین نرخ حق الوکاله بانک سینا برای سال 96

نرخ حق الوکاله بانک سینا برای انواع سپرده های سرمایه گذاری در سال 1396 معادل 3 درصد خالص منابع سپرده گذاران اعلام شد.

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بانک سینا، با عنایت به بخشنامه و دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده ها در بانک سینا برای سال 1396 معادل 3 درصد خالص منابع سپرده گذاران برای هر یک از انواع سپرده های بکار گرفته شده جهت مصارف مشاع تعیین شد.

 

حق الوکاله مبلغی است که بانکها می توانند در قبال بکارگیری منابع سپرده گذاران، از آنان دریافت کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.