هوشمندسازی؛ راه مبارزه با اختلاس های بانکی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: هوشمندسازی همه فرآیندها و استفاده از نرم افزارهای کنترلی در سیستم بانکی کشور زمینه بروز اختلاس و فساد را از بین می برد.

عصر بانک؛به گزارش ایرنا ؛«حسین بوبرشاد» اظهار داشت: اگر سیستم بانکی کشور بخواهد از زیر بار فسادهای ناخواسته رهایی یابد، چاره ای جز هوشمندسازی ندارد.

 

عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون جدید دانشگاه تهران گفت: منافع برخی افراد با هوشمندسازی به خطر می افتد؛ بنابراین با آن مخالفت می کنند و رغبت ندارند هوشمندسازی اجرایی شود. این موضوع می طلبد مدیران سطح بالای بانکی مجدانه نسبت به بکارگیری این سامانه ها اهتمام ورزند.
به گفته وی، بکارگیری سیستم های هوشمند از روبه رو شدن افراد با یکدیگر جلوگیری می کند و زمینه های بروز اختلاس و فساد را کاهش می دهد.

 

همچنین استفاده گسترده نظام بانکی از سامانه های هوشمندسازی با به خدمت گیری هوش تجاری (بیزینس اینتلیجنس) سبب می شود مدیران ارشد و نظارتی بانکی بتوانند با سیستم های امنیتی به صورت برخط (آنلاین) بر همه امور به ویژه تراکنش ها نظارت کنند و به محض بروز کوچک ترین تخلف مانع آن شوند.

این کارشناس شبکه های کامپیوتری گفت: گرچه استفاده از سامانه های هوشمند به دلیل نیاز به افراد کارآمد و هزینه های زیاد در نگاه نخست چندان مطلوب نیست اما شفافیت و کاهش خطایی که ایجاد می کند توجیه قابل قبولی برای استفاده دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.