بیکاران پلاسکو چقدر بیمه بیکاری می گیرند؟

کارگران پلاسکو که بر اثر حادثه تلخ آتش‌سوزی ساختمان به سیل بیکاران کشور اضافه‌شده‌اند براساس وعده دولتی‌ها باید به ادارات کار مراجعه و مقرری بیمه‌بیکاری دریافت کنند که به تناسب سوابق و تأهل یا تجرد دریافتی‌های متفاوتی خواهند داشت.

عصر بانک؛به گزارش فارس، پس از واقعه دردناک آتش‌سوزی و ریزش مرکز تجاری تولید پوشاک تهران (پلاسکو)، بسیاری از تولیدکنندگان و کارفرمایان و به دنبال آن، بیش از چهار هزار کارگر بیکار شدند که با بررسی اشتغال موجود در صنعت پوشاک، روند نگران‌کننده‌ای به وجود آمد.

 

براساس این گزارش، عدم توجه به مسائل ایمنی در ساختمان و به دنبال آن، سهل‌انگاری دستگاه‌هایی نظیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ممنوعیت ادامه فعالیت محیط‌های ناایمن کار در کنار سایر عوامل موجب شد تا این حادثه تلخ و غمبار به وقوع بپیوندد.

 

پس از این رویداد، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به محل آواربرداری ساختمان پلاسکو واقع در چهارراه استانبول تهران مراجعه کرد و در گفت‌وگو با خبرنگاران، از برقراری مقرری بیکاری برای این کارگران خبر داد که با مراجعه به اداره کار غرب استان تهران، روند رسیدگی انجام شود.

 

بر اساس این گزارش، مقرری بیمه بیکاری تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که سابقه بیمه بیش از 6 ماه پرداخت را داشته باشند و به تناسب میزان پرداخت بیمه، به آنان بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد.

 

طبق بررسی‌های صورت‌پذیرفته، مقرری بیمه بیکاری زمانی قطع می‌شود که بیمه‌شده مجدداً مشغول به کار شود، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی خودداری کند، یا از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.

 

مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، کارافتادگی و فوت محسوب می‌شود و مقرری افراد واجدشرایط از روز اول بیکاری قابل پرداخت خواهد بود.

 

دریافت مقرری بیکاری مانع از دریافت مستمری از کارافتادگی جزئی نمی‌شود و در صورت بیکاری زن و شوهر بیمه‌شده، هر دو از مقرری برخوردار خواهند شد.

 

بیمه بیکاری؛ ضوابط برقراری و مدت پرداخت

 

میزان مقرری روزانه بیمه بیکاری، 55 درصد متوسط مزد یا کارمزد روزانه بیمه شده است و به مقرری افراد متأهل و متکفل، به ازای هریک از اعضای تحت تکفل (حداکثر تا 4 نفر) 10 درصد حداقل دستمزد زمان بیکاری (شروع بیکاری) افزوده می‌شود، اما در هر حال،‌ میزان مقرری بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد تعیین‌شده برای هر سال کمتر و از 80 درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بیشتر باشد.

 

متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که مبنای تعیین مقرری بیمه بیکاری است، از طریق تقسیم جمع کل دریافتی، مبنای کسر حق بیمه ظرف 90 روز از شروع بیکاری بر روزهای کار بیمه شده در این مدت محاسبه می‌شود.

 

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری

 

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه‌شدگان واجد شرایط به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال، مدت آن از 36 ماه برای بیمه‌شدگان مجرد و 50 ماه برای بیمه‌شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

 

بنا بر این گزارش، بیمه‌شدگان پلاسکو که کار خود را به صورت غیرارادی از دست داده‌اند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ بیکاری، موضوع را به واحدهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهند تا مقرری بیمه آنان در صورت عدم وجود اشتغال و کار تخصصی مشابه از روز اول شروع بیکاری محاسبه و پرداخت شود.

 

به گزارش فارس، جدول زیر استفاده از مقرری بیمه بیکاری برای هر بیمه شده در طول دوران کاری را به طور دقیق نشان می‌دهد:

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.