برداشت بدون کارت بانک مسکن چگونه است؟ (+ سقف برداشت)

هر مشتری در روز تا 3 مرتبه و تا سقف 2.000.000 ریال می تواند قبض برداشت بدون کارت ایجاد نماید.

عصر بانک؛ با عنایت با پیشرفتهای صورت گرفته در ارایه خدمات بانکی در بانکهای سراسر کشور و نیز با توجه به اهمیت تمرکز بر ارایه سرویسهای جدید جهت  افزایش رضایتمندی مشتریان ، بانک مسکن برای اولین بار در سطح کشور جهت نیل به این هدف مهم سرویس جدیدی به نام " برداشت بدون کارت " را راه اندازی نموده که با استفاده از آن می توان بدون همراه داشتن کارت از دستگاه های خودپرداز بانک مسکن برداشت وجه نمود که توضیحات این سرویس به شرح ذیل می باشد :

 

1-مشتری دارای مسکن کارت با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک مسکن و با انتخاب سرویس "ایجاد برداشت بدون کارت " با وارد کردن مبلغ ، رمز 5 تا 12 رقمی و شماره موبایل شخص گیرنده وجه یک شماره قبض برداشت بدون کارت (Ticket) ده رقمی ایجاد کرده که توسط پیامک برای شخص مورد نظر ارسال میگردد.

2-شخص گیرنده وجه با مراجعه به دستگاه های خودپرداز بانک مسکن بدون نیاز به استفاده از کارت با انتخاب "سرویس برداشت بدون کارت" ، با وارد نمودن شماره Ticket دریافت شده توسط پیامک و نیز رمز این Ticket که باید از شخص ایجاد کننده آن دریافت شود می تواند مبلغ مورد نظر را در یک یا چند مرحله برداشت نماید .

3-هر مشتری در روز تا 3 مرتبه و تا سقف 2.000.000 ریال می تواند قبض برداشت بدون کارت ایجاد نماید.

4-دارنده Ticket و رمزمرتبط آن، با استفاده از این سرویس می تواند در روز تا 3 مرتبه و تا حداکثر مبلغ 2.000.000 ریال وجه نقد از دستگاه خودپرداز دریافت نماید . 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.