افزایش 5 درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 7 ماهه امسال

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 7 ماهه سال 1394 به بخشهای اقتصادی مبلغ 1861.1‌هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با 7 ماهه سال گذشته مبلغ 88.6 هزار میلیارد ریال (معادل 5.0 درصد) افزایش داشته است.

عصر بانک؛به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی 7 ماهه سال جاری 544.6 هزار میلیارد ریال (معادل 29.3 درصد) بوده که نسبت به 7 ماهه سال گذشته 7.2 هزار میلیارد ریال (معادل 1.3 درصد) کاهش داشته است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 7 ماهه سال جاری مبلغ 1160.9 هزار میلیارد ریال معادل 62.4  درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با 7 ماهه سال گذشته مبلغ 101.0 هزار میلیارد ریال معادل 9.5  درصد افزایش داشته است.

 

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 7 ماهه سال جاری معادل 443.3 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 1160.9 هزار میلیارد ریال) می‌باشد.

 

از 544.6  هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل 81.4 درصد آن (مبلغ 443.3  هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای نمود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.