صندوق اجاره ای (امانات) بانک تجارت چیست؟ (+ شرایط اجاره)

اجاره سالیانه صندوقها براساس هر سانتیمتر مکعب حجم، معادل 28 ریال و حداقل مبلغ 160.000 ریال می باشد.

عصر بانک؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق قانون اهلیت انجام معامله را داشته و دارای هر نوع حساب نزد بانک تجارت باشند می توانند طبق ضوابط از خدمات صندوق های اجاره ای بانک استفاده نمایند.

متقاضیان استفاده از صندوق های اجاره ای در صورت نداشتن حساب در بانک تجارت، ملزم به افتتاح حساب می باشند.

چنانچه اجاره صندوق توسط اشخاص حقوقی باشد، رونوشت مصدق اساسنامه و یک نسخه از روزنامه رسمی کشور که در آن آگهی ثبت شرکت و یا موسسه درج شده باشد و همچنین روزنامه رسمی مربوط به معرفی مدیر یا مدیران و آخرین تغییرات شرکت و یک قطعه عکس مدیر یا مدیران می بایست به بانک تسلیم گردد .

 

شرایط اجاره

 

اجاره صندوق ها به صورت نقدی، برای مدت یک سال می باشد و برای مدت کمتر از یکسال نیز اجاره یک ساله دریافت خواهد شد. در مواقع ضروری مشتریان ارزنده می توانند از صندوق اجاره ای بطور موقت (حداقل 3 ماه) استفاده نمایند.

اجاره سالیانه صندوقها براساس هر سانتیمتر مکعب حجم، معادل 28 ریال و حداقل مبلغ 160.000 ریال می باشد.

مشتری برای اجاره صندوق لازم است پس از مطالعه کامل آئین نامه اجاره صندوق اجاره ای و تکمیل مشخصات قید شده در دفتر صندوق، آنها را امضا نموده همراه شناسنامه و کپی آن و دو قطعه عکس جدید به مسئول مربوطه در شعبه تحویل دهد.

مشتری باید علاوه بر اجاره بها، مبلغی به عنوان وثیقه به بانک بسپارد. بانک می تواند طبق مفاد آئین نامه های مربوط، از سپرده مزبور استفاده نموده و مشتری حق هیچگونه اعتراضی به عمل بانک نخواهد داشت.

ودیعه اجاره8 برابر مبلغ اجاره بها، حداقل مبلغ 1,280,000ریال و برای جانبازان، معلولین و اسرای جنگ تحمیلی و خانواده شهدا وکارکنان بانک و بانک مرکزی ج.ا.ا.% 50تخفیف در ودیعه و مال الاجاره تعیین گردیده است.

مبلغ مذکور در صورتیکه مشتری هیچگونه بدهی ناشی از استفاده از صندوق به بانک نداشته باشد در خاتمه اجاره عیناً پس از فسخ قرارداد به وی مسترد می گردد.

مشتری موظف است در صورت تغییر نشانی مراتب را کتباً از طریق پست سفارشی و یا حضورا به بانک اعلام نماید، در غیر این صورت مکاتباتی که در نتیجه درست نبودن نشانی مشتری عیناً به بانک عودت داده شوند ، از نظر بانک به "مقصد رسیده" تلقی خواهد شد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.