مرور رده

اخبار روز

در قسمت اخبار روز، اخبار روزمره ولی مهمتر در حوزه رمزارزها، بانکها و شرکت‌های پرداخت و حتی بیمه ها منتشر می‌شوند. با ما همراه باشید.

فروش شرکت برای ایجاد تحول

گاهی اوقات باید بپذیرید یک استراتژی که در یک نقطه از جهان کاربرد دارد، در نقطه دیگر موفق نخواهد شد؛ اگر خودتان…