مرور رده

اخبار روز

در قسمت اخبار روز، اخبار روزمره ولی مهمتر در حوزه رمزارزها، بانکها و شرکت‌های پرداخت و حتی بیمه ها منتشر می‌شوند. با ما همراه باشید.

آیا مدیریت یاد گرفتنی است؟

در هر سازمانی، زمانی که از کارمند موفقی بخواهند پست خود را ترک کند و پشت میز مدیریت بنشیند، احتمالا پس از مدتی دچار…