MPG ایران کیش نقشه راه آینده

از سال 95 با تغییراتی که در حوزه IT و گسترش اپلیکیشن های موبایلی نسبت به باقی پلتفرهای دسکتاپی و وبی به وجود آمد، یکی از نیازهایی که دراین حوزه مطرح می شد پرداخت های درون برنامه‌ای بود.

توسعه بازار کارگزاری‌های پایانه‌های فروشگاهی در ایران کیش

شرکت کارت اعتباری ایران کیش با توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری و سوییچ‌های مناسب دارای یکی از بیشترین قراردادهای کارگزاری درحوزه پایانه‌های فروشگاهی است و برنامه توسعه این بخش را در آینده نزدیک دارد.

افزایش سود خالص ایران کیش در دوره سه ماه

ایران کیش با جبران زیان شش ماهه، در صورت های مالی 9 ماهه اخیر (دی 1401 تا شهریور 1402) از مرز سود اوری مورد انتظار فراتر رفته و پیش بینی می شود در پایان آذر 1402 به سودی بیش از سال گذشته دسترسی پیدا کند.

هم آوایی پروژه‌های ایران کیش درسمفونی تفتا

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش ضمن معرفی این شرکت درنخستین سمفونی تفتا گفت: در شرکت ایران کیش مسئولیت های خدمات پرداخت الکترونیک برمبنای استانداردهای بین المللی بوده است و اهم فعالیت ها در سه دسته خدمات پرداخت الکترونیک، ریال دیجیتال…