مرور برچسب

احراز هویت بیومتریک

آیا خودپردازها به احراز هویت بیومتریک نیاز دارند؟

سوالی که اغلب در دنیای ATM ها مطرح می‌شود این است: آیا ما برای احراز هویت مشتریان در ATM ها به راه‌های دیگری نیاز داریم؟ یکی از پیشنهادات متداول، استفاده از احراز هویت بیومتریک در قالب اثر انگشت، تشخیص چهره و یا سایر موارد می‌باشد.