مرور برچسب

ادانیک

روندهای تحول‌ دیجیتال بانکداری شرکتی در سال 2022

بحران‌های اخیر جهانی، بیشتر از هروقت دیگری بانکداری سنتی را مورد هدف قرار داده است. همزمان بانکداری شرکتی نیز با وجود این بحران‌ها به فعالیت خود ادامه داده است. اما وابستگی برخی بانک‌های شرکتی به شعب بانکی و فرآیندهای اداری، باعث اثرگذاری…