مرور برچسب

امضای دیجیتال

تفاوت امضای الکترونیک با امضای دیجیتال چیست؟

امضای الکترونیکی در واقع یک امضای دست نویس در فرم الکترونیکی با استفاده از قلم‌های نور یا روی صفحه گوشی موبایل است. امضای الکترونیکی همان هدف امضای خیس را دنبال می‌کند اما امضای دیجیتال به هیچ وجه شبیه امضای دست‌نویس نیست!

امضای دیجیتال چیست و چه تفاوتی با امضای الکترونیکی دارد؟

زیرساخت نرم‌افزاری امضای دیجیتال بر اساس رمزگذاری نامتقارن است که در برخی بانک‌ها این امروز اجرایی شده و در سطح کلان نیز بانک‌ مرکزی این پروژه را در قالب طرح چک‌های الکترونیک اجرایی خواهد کرد.