مرور برچسب

بانکداری الکترونیک

راه‌اندازی سامانه توثیق الکترونیکی دارایی

با راه‌اندازی سامانه توثیق الکترونیکی دارایی در گام اول امکان وثیقه‌گذاری سهام بورسی و بیمه عمر و زندگی برای دریافت تسهیلات فراهم شد و در آینده، سپرده‌های بانکی نزد کلیه بانک‌ها، سیم‌کارت و طلا هم می‌تواند به‌عنوان وثیقه مورد استفاده قرار…

بانک‌های دولتی به پنجره ملی خدمات دولت وصل نشدند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس بند و تبصره ۷قانون بودجه امسال، کلیه بانک‌های دولتی باید خدمات بانکداری الکترونیک خود را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند که متاسفانه تاکنون غیر از بانک مرکزی هیچ کدام از بانک‌ها به تکلیف…

وفاداری مشتریان بانکداری الکترونیک و بهبود درآمدهای غیرمشاع

در دنیای امروز بانکداری، به‌دلیل شدت رقابت میان نهادهای مالی در دستیابی به سپرده‌های مشتریان خرد، شناخت و تحلیل نیازهای این مشتریان بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است

مباحث حقوق بانکداری الکترونیک و اینتـرنتی در ایران

نگاهی به وضعیت حقوقی این نوع بانکداری نشان می‌دهد که نظام حقوقی کشور، پا به پای تحولات فنی و تجاری در این زمینه حرکت نکرده است و کاستیهای قانونی و مقرراتی متعددی در خصوص فعالیتهای بانکداری اینترنتی و الکترونیک در کشور وجود دارند.