مرور برچسب

بانک توسعه تعاون

میزان تسهیلات بانک توسعه تعاون برای تامین نیازهای بخش تولید و تعاونی ها

مدیر عامل بانک توسعه تعاون از برنامه پرداخت 500 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک برای تامین سرمایه در گردش و راه اندازی طرح های نیمه تمام ، توسعه ای و جدید تعاونی و بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط در سال جاری خبر داد.

تسهیلات بانک توسعه تعاون به بیش از 385 هزار میلیارد ریال رسید

میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در سال گذشته با 50 درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به 385 هزار میلیارد ریال رسید که این افزایش حدود دوبرابر میانگین رشد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ می باشد.