مرور برچسب

بانک روسیه

آغاز به کار دفتر نمایندگی دومین بانک بزرگ روسیه در ایران

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: پس از تلاش های مستمر و پیگیری سازمان توسعه و تجارت، بانک VBT دومین بانک بزرگ روسیه دفتر نمایندگی خود را در ایران دایر کرد.