مرور برچسب

بانک هوشمند فردا

آیا “بانک هوشمند فردا” اولین نئوبانک واقعی ایران است؟

ما "بانک هوشمند فردا" را به عنوان اولین نئوبانک واقعی در کشور معرفی کردیم، زیرا صنعت دیگری وارد این حوزه شده است. می‌توان گفت مدل کسب و کار "بانک در بانک" به عنوان نئوبانک شناخته نمی‌شود. در واقع صنعت باید به ارائه خدمات بانکداری دیجیتال…

تولد «بانک هوشمند فردا» با همکاری مشترک “های وب و آوای ایران زمین”

نئوبانکی با عنوان «بانک هوشمند فردا» با همکاری مشترک شرکت “های‌وب و شرکت آوا” متعلق به بانک ایران‌زمین در راستای ارائه خدمات بانکداری دیجیتال به مشتریان ایجاد و به زودی به مردم ارائه خدمت خواهد کرد.