مرور برچسب

بدهکاران بانکی

خبر خوش رییس کل بانک مرکزی به بدهکاران بانکی

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها تا پایان شهریور 1400تمدید شد. به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی خبر داد: مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی…

ماجرای بدهی 4600 میلیاردی 7 خانواده به یک بانک چیست؟

همزمان با انتشارخبری درباره بدهی 4600 میلیاردی 7 خانواده به یک بانک خصوصی، نایب رئیس مجلس اعلام کرد:‌ تخصیص این منابع بدین شکل یعنی یک بانک به تنهایی به 7 نفر این قدرت را داده است که بازاری را به هم بریزند، یعنی ضعف نظارت بانک مرکزی بر…

6 نکته مهم درخصوص فرصت 5 ساله به بدهکاران بانکی

بدهکاران شبکه بانکی فرصتی 5 ساله دارند که در این خصوص نکاتی مهم وجود دارد. این نکات به شرح زیر است: 1-  موسسات اعتباری موظف هستند تا به درخواست مشتری، مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده را برای یکبار و حداکثر به مدت 5…