مرور برچسب

بدهکاران بانکی

بانک‌ ها می‌ توانند بدهکاران بانکی را ممنوع‌ الخروج کنند؟

گفته می‌شود که بانک‌ها در بسیاری از موارد مسافران را هنگام خروج از کشور به علت بدهی‌های بانکی ممنوع الخروج می‌کنند که البته طبق گفته مسئولان بانکی این موضوع را منوط به مجوز قوه قضائیه می‌دانند.