مرور برچسب

بیمه پارسیان

جشنواره تابستانی بیمه های آتش سوزی بیمه پارسیان آغاز شد

 شرکت بیمه پارسیان در نظر دارد همزمان با آغاز فصل تابستان جشنواره فروش بیمه های آتش سوزی خود را برای کلیه بیمه گزاران جدید و تمدیدی در رشته های آتش سوزی مسکونی، غیر صنعتی و صنعتی برگزار می نماید.