مرور برچسب

تسهیلات بانکی

بی انگیزگی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با سود نیم درصدی!

بانکها در حالی مکلف به پرداخت تسهیلات خرد به مردم تا ۲۰۰ میلیون تومان شده اند که به گفته کارشناسان عملیاتی شدن آن به دلیل عدم همخوانی نرخ سود تسهیلات با تورم و کمبود نقدینگی بانکها آسان نباشد.

پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها محدود می‌شود

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی از مصوبه این بانک در مورد پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها خبر داد و گفت: در گذشته ساز و کار لازم برای تنبیه بانک‌ها خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اثربخشی لازم را…