مرور برچسب

توسن

انسان، فصل مشترک منابع انسانی و برندینگ کارفرمایی

فصل مشترک موضوعات منابع انسانی و برندینگ کارفرمایی، انسان‌ها هستند و این بزرگترین شباهتی است که باعث می‌شود این موضوع در هر شرکتی صرف نظر از اندازه و صنعت موضوع پیچیده ای باشد.

تفاوت تجارت دیجیتال با تجارت الکترونیک

مدیرعامل شرکت توسن‌تکنو با اشاره به حوزه تجارت دیجیتال گفت: امروزه فروشگاه‌ها می توانند اقتصاد دیجیتال را در آغوش بگیرند. من معتقدم دهه جاری دهه اقتصاد دیجیتال، چه به صورت آنلاین و چه در داخل فروشگاه خواهد بود.