مرور برچسب

خودپردازهای اشتراکی

تحول شعب با خودپردازهای اشتراکی

خودپرداز اشتراکی راهکاری است که در آن بانک‌ها مالکیت دستگاه‌های خودپرداز خود را به شخص ثالث انتقال می‌دهند یا برون سپاری می‌کنند. این فرآیند می‌تواند در هزینه‌ها صرفه جویی کند و تجربه بهتری به مشتریان ارائه دهد.