مرور برچسب

سیستم یاس ارغوانی بهسازان ملت

محصولات و راهکارهای سیستم یاس ارغوانی بهسازان ملت در الکامپ

آیدین آرنگ، مدیرعامل سیستم یاس ارغوانی در بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ گفت: تمرکز بیشتر شرکت یاس بر حوزه‌های کاری همچون قطعات پایانه‌های فروشگاهی، قطعات کیوسک‌های بانکی و پرداخت بهای سوخت و تجهیزات رایانه‌ای و شبکه و زیرساخت و نظایر اینها…