مرور برچسب

شخصی سازی

نقشه راه شخصی‌سازی در بانکداری

تعیین زمان واقعی که دقیقا اصطلاح «شخصی‌سازی» رایج شد، دشوار است و هنوز بعد از گذشت چند سال، تعریف کاملی از آن وجود ندارد. با مطالعه رویه بانکی سه معضل پیش روی موسسات مالی را در زمینه شخصی‌سازی درمی‌یابیم: مقاله‌ای ازFinancial Brand که…